Godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii

W odpowiedzi na wniosek Rady Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii, Pani Dziekan prof. UAM dr hab. Aldona Sopata ustanawia godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 1 czerwca 2018r.   doc20180524125315

9. edycji badania jakości kształcenia

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Wydziału Neofilologii do wzięcia udziału w 9. edycji badania jakości kształcenia. Badanie będzie trwać od 30 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. Zachęcamy każdego pracownika dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta,… Read More »

Nabór do Szkoły Letniej BESTStudentCAMP

Szkoła Letnia dla „Best Studentów”  BESTStudentCAMP   Prorektor UAM ds. kształcenia uprzejmie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do wzięcia udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.   Nabór wniosków zamieszczonych na stronie www UAM trwa do 4 czerwca 2018 r.… Read More »

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej serdecznie zaprasza na widowisko poetycko-muzyczne pt. „Wieczór trzech bardów”. Warto zobaczyć i przypomnieć sobie legendy rosyjskiej poezji i piosenki Wysockiego, Okudżawę, Galicza. Serdecznie zapraszamy 12 maja (sobota) o godz. 13.15 do Pawilonu przy ul. Ewangelickiej 1.

Dni Różnorodności Kulturowej

Wydział Neofilologii UAM już po raz trzeci zaprasza do udziału w obchodach W tym roku zapraszamy 11 maja do siedziby Wydziału (Collegium Novum, Al.Niepodległości 4) w godz. 10:00-16:00 na wystawę przekładów „Pana Tadeusza”, sesję posterów naukowych, prezentację laboratorium psycholingwistycznego, Speed Talking z przedstawicielami 17 różnych kultur świata oraz piknik różnorodności smakowej. 12 maja natomiast przenosimy… Read More »