Collegium Invisibile

Szanowni Państwo! Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile, którego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest patronem. Mamy nadzieję, że jak co roku wielu studentów weźmie w niej udział. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa… Read More »

Wykład dra Wiktora Jaruczyka „Rozwój literatury ukraińskiej w Polsce po 1956 roku: wydawnictwa- pisarze – tematyka”

Zapraszamy na wykład dra Wiktora Jaruczyka z Katedry Literatury Ukraińskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie. Wykład odbędzie się w czwartek, 30 stycznia o godz. 13.30, w sali 25B Collegium Novum. Temat wykładu: „Rozwój literatury ukraińskiej w Polsce po 1956 roku: wydawnictwa- pisarze – tematyka”.

Konkurs na najlepsze tłumaczenia polskiej poezji, piosenki i polskiego kabaretu

Szanowni Państwo, Dziekan Wydziału Neofilologii prof. Aldona Sopata ogłasza konkurs na najlepsze tłumaczenia utworów należących do klasyki polskiej poezji, piosenki i polskiego kabaretu. Pięć najlepszych tłumaczeń zostanie zaprezentowanych w nowych aranżacjach w czasie wielkiego koncertu 20 maja 2020 roku w Auli UAM, poprzedzającego obchody Dnia Różnorodności Kulturowej. Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody. Szczegóły, regulamin, teksty utworów… Read More »

Zaproszenie na wykład p. mgr Veroniki Dyminskiej

Serdecznie zapraszamy na wykład mgr Veroniki Dyminskiej (z uniwersytetu Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą). Wykład odbędzie się w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 16 stycznia, godz. 13:30, w Collegium Novum w s. 25B

13. Festiwal Filmowy SPUTNIK

Wraz z zespołem kina Pałacowego w Centrum Kultury ZAMEK chciałbym serdecznie zaprosić studentów (szczególnie kierunków rusycystycznych) na 13. Festiwal Filmowy SPUTNIK, który rusza w poniedziałek 13 stycznia i potrwa do 19 stycznia. Czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na grawitację, nic nie może opuścić. Otacza ją powierzchnia nazywana horyzontem zdarzeń, która wyznacza granicę… Read More »

Rejestracja w USOS na sem. zimowy 2019/2020

Rozpoczęła się rejestracja w systemie USOSweb na wszystkie przedmioty, realizowane w semestrze zimowym w obecnym roku akademickim 2019/2020. Rejestracja potrwa miesiąc i zakończy się w dn. 06 stycznia 2020r. Rejestracja w systemie USOSweb jest jednym z obowiązkowych warunków uzyskania przez Państwa zaliczenia z poszczególnych zajęć oraz dopuszczenia Państwa do egzaminów końcowych. Korzystając z okazji przypominamy również, że na stronie… Read More »

Przekład „Trznadli” Denisa Osokina

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dane mi było poprowadzić zajęcia z przekładu artystycznego dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia. Podczas części zajęć pracowaliśmy nad tekstem „Trznadli” Denisa Osokina. Dzięki otwartości tego niezwykłego i niesamowitego Autora, przychylności Dyrekcji naszego Instytutu, ale również dzięki naszej wytrwałej i ciężkiej pracy dziś możemy pochwalić się gotowym przekładem.… Read More »

Wykład prof. Vladimira I. Kulikovicha

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Vladimira I. Kulikovicha (kierownika Katedry Edytorsko-wydawniczej na Białoruskim Uniwersytecie Technologicznym w Mińsku), który przyjeżdża na zaproszenie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej). Profesor wystąpi gościnnie w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 28 listopada o godz. 13.00 w sali 25B z wykładem pod tytułem… Read More »

Harmonogramy zimowej, letniej i wrześniowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2019/2020

Na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (ifros.home.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > „Studia Stacjonarne”) są zamieszczone harmonogramy zimowej, letniej oraz wrześniowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2019/2020. Z terminami poszczególnych egzaminów można zapoznać się również pod poniższymi linkami: harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej harmonogram poprawkowej (wrześniowej) sesji egzaminacyjnej