Komunikat dot. legitymacji studenckich

Szanowni Studenci, Uprzejmie informujemy, że w związku z COVID-19 od 19 października br. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art.… Read More »

Sekcja Komparatystyki Literacko-Kulturowej WKN zaprasza na spotkanie organizacyjne

Szanowni Studenci! Sekcja Komparatystyki Literacko-Kulturowej Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego ochoczo wznawia działalność w trybie zdalnym. W tym roku akademickim płomiennej dyskusji chcemy poddać wybrane dzieła najnowszej literatury rosyjskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne, na którym omówimy szczegółowy plan działania. Spotkanie odbędzie się we wtorek 20.10. o godz. 17:00 na platformie Microsoft Teams, poprowadzi je… Read More »

Studia na Wydziale Neofilologii UAM najlepsze w Polsce!

Szanowni Państwo, Z ogromną radością pragniemy poinformować, że w kategorii “Filologie obce” studia prowadzone na Wydziale Neofilologii UAM oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej zdobyły pierwsze miejsce w rankingu kierunków studiów Perspektyw 2020.