Zapraszamy do udziału w zajęciach EPICUR w roku akademickim 2021/2022!

EPICUR to nowa, elastyczna i bezpłatna oferta dydaktyczna międzynarodowych zajęć kursowych, fakultatywnych  i dodatkowych. Zajęcia w roku 2021/2022 realizowane są online lub hybrydowo. Oferta EPICURa obejmuje: 1) moduł języków i kultur L&C w sekcjach: nordycka, słowiańska i nowogrecka, 2) moduł kursów interdyscyplinarnych LAS: sztuki wyzwolone & nauki ścisłe, 3) kurs praktycznej przedsiębiorczości dla studiów magisterskich Entrepreneurial Lab. Rekrutacja na… Read More »

Rekrutacja 2021/2022 (* oraz ponowna rekrutacja – dla obecnych studentów) na studia w ramach kierunku filologia wschodniosłowiańska

Zgodnie z generalną zasadą, wynikająca z warunków i trybu rekrutacji, kandydat może zostać przyjętym tylko na jedną specjalność studiów w ramach jednego kierunku studiów. Kierunkiem studiów jest np. filologia wschodniosłowiańska, a specjalnościami studiów: filologia rosyjska, filologia rosyjska z filologią angielską, filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia ukraińska, filologia ukraińska z filologią angielską, filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną. Bardzo ważne !!! – informacja dla… Read More »

Ankiety oceniające nauczycieli akademickich dot. zajęć realizowanych w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Od dziś, 21 czerwca b.r. do 11 lipca 2021 r. są dostępne ankiety oceniające nauczycieli akademickich dot. zajęć realizowanych w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021. ANKIETY SĄ W PEŁNI ANONIMOWE – wypełnienie ankiet możliwe jest po zalogowaniu się na konto w systemie USOSweb. Opinie i uwagi wyrażone przez Was w ww. ankietach są dla nas bardzo istotne, ponieważ dzięki… Read More »

BESTStudentCAMP 2021

Drogie Studentki! Drodzy Studenci! Został ogłoszony nowy konkurs BESTStudentCAMP 2021! Konkurs dla studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze (95% i więcej) oraz/lub są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych. BESTStudentCAMP 2021 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 21 – 26… Read More »

Studencki Laur dla najlepszego studenta w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia “Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia “Studencki Laur”  – w załączeniu. Równocześnie informujemy, że w związku z organizacją roku… Read More »

Przedmioty do wyboru (II rok II st. f.rosyjska, 2021/2022)

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Prosimy o zapoznanie się z propozycjami przedmiotów do wyboru, które będą realizowane w semestrze zimowym w roku akad. 2021/2022. Zapisy na poszczególne przedmioty oraz ich szczegółówy wykaz są dostępne pod poniższym linkiem. Ww. zapisy dotyczą tylko obecnego I roku II stopnia studiów stacj. w zakresie fil.rosyjskiej. Termin zapisów – do piątku,… Read More »

Projekty Erasmus+ koordynowane przez Stowarzyszenie Sztukater

Szanowni Państwo, Poniżej przesyłam propozycje, które mogą one zainteresować studentów, pomagając im w rozwoju oraz poznawaniu nowych kultur. Udział w takich projektach nie tylko aktywizuje młodzież, ale również daje im szanse na lepszy start przy wchodzeniu na rynek pracy. Załączam także szczegółowe opisy projektów.   Tytuł: „I am a Book” Miejsce: Turcja, Bursa Termin wymiany:… Read More »

EPICUR ENTREPRENEURIAL LAB – Call for applications

EPICUR ENTREPRENEURIAL LAB – Call for applications You want to develop innovative solutions for the “Grand Challenges” and create impactful and innovative products? You see problems as challenges and as a source of inspiration? As a practice-oriented entrepreneurship course, EEL gives you the environment and develops the competencies you need to follow your visions and realize… Read More »