Author Archives: Sekretariat

Rejestracja USOS

Rejestracja USOS na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie się w terminach: fil. rosyjska, fil. rosyjska z ukraińską oraz fil. rosyjska z lingwistyką stosowaną 15 marca br. do 15 kwietnia br. ukraińska 19 marca do 19 kwietnia br. rosyjska z fil. angielską, fil. ukraińska z fil. angielską 20 marca do 20 kwietnia br.   Druga tura będzie… Read More »

Rejestracja USOS

Rejestracja USOS na studiach stacjonarnych drugiego stopnia fil. rosyjska oraz fil. ukraińska rozpocznie się 12 marca br. i potrwa do 12 kwietnia br. Druga tura będzie dostępna w dniach 9-16 czerwca br.   WSZYSTKIE PROBLEMY DOTYCZĄCE REJESTRACJI PROSZĘ ZGŁASZAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO SEKRETARIATU IFRIU.

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

Rejestracja USOS zostanie uruchomiona jutro (9 marca) o godz. 8 i potrwa do 9 kwietnia. Druga tura będzie dostępna w dniach 9-16 czerwca br.  Wszelkie problemy dotyczące rejestracji proszę zgłaszać tylko i wyłącznie, najlepiej drogą mailową ifros@amu.edu.pl do sekretariatu IFRiU.

Godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii

W odpowiedzi na wniosek Rady Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii, Pani Dziekan prof. UAM dr hab. Aldona Sopata ustanawia godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 1 czerwca 2018r.   doc20180524125315

9. edycji badania jakości kształcenia

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Wydziału Neofilologii do wzięcia udziału w 9. edycji badania jakości kształcenia. Badanie będzie trwać od 30 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. Zachęcamy każdego pracownika dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta,… Read More »

Nabór do Szkoły Letniej BESTStudentCAMP

Szkoła Letnia dla „Best Studentów”  BESTStudentCAMP   Prorektor UAM ds. kształcenia uprzejmie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do wzięcia udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.   Nabór wniosków zamieszczonych na stronie www UAM trwa do 4 czerwca 2018 r.… Read More »

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej serdecznie zaprasza na widowisko poetycko-muzyczne pt. „Wieczór trzech bardów”. Warto zobaczyć i przypomnieć sobie legendy rosyjskiej poezji i piosenki Wysockiego, Okudżawę, Galicza. Serdecznie zapraszamy 12 maja (sobota) o godz. 13.15 do Pawilonu przy ul. Ewangelickiej 1.