Author Archives: Adrian

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

Szanowni Studenci! Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Dokumenty, które należy złożyć: podanie, CV (maksymalnie 2 strony formatu A4), wniosek o stypendium (formularz dostępny na stronie internetowej Fundacji UAM – www.fundacja.ppnt.poznan.pl oraz na stronie internetowej Kulczyk Foundation, oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowani studenci składają dokumenty osobiście w dziekanacie w pok. 102, a doktoranci w pok. 116 do dnia 14 listopada 2017 roku.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji UAM

„Łagodna” Siergieja Łoznicy

W związku ze wznowieniem działalności sekcji komparatystyki literacko-kulturowej koła WKN zapraszamy wszystkich chętnych (studentów naszego Instytutu i ich przyjaciół) w podróż do świata artystycznego znanego ukraińskiego reżysera Siergieja Łoznicy. Chcemy obejrzeć jego najnowsze dzieło „Łagodna”, którego premiera zapowiedziana jest na piątek 27 października (film był jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego festiwalu w Cannes). Dzieląc z opowiadaniem Dostojewskiego tytuł utworu, film nie stanowi jego adaptacji, jednak trudno oprzeć się pokusie przeprowadzenia pewnych, bez wątpienia interesujących, paralel z dziełem rosyjskiego klasyka.
O tym i o wszystkich innych Waszych wrażeniach chcemy porozmawiać, dlatego zapraszamy po filmie do dyskusji w jakimś przytulnym miejscu (kawiarni lub pubie), sprzyjającym wymianie myśli.
Spotykamy się: 27.10. 2017. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt.
Miejsce spotkania podamy jak tylko będzie znany repertuar kin na nadchodzący tydzień.
Trejler:http://wyborcza.pl/7,101707,21863929,cannes-2017-niezrozumiany-swietny-loznica-jego-lagodna.html 

 

Wolontariat dla studentów – spotkanie informacyjne

Fundacja Redemptoris Missio organizuje spotkanie „Wolontariat to moje cardio”, które odbędzie się 25 października, o godz. 18:00 w Centrum Kongresowo Dydaktycznym UMP (SALA C), przy ul. Przybyszewskiego 37.

Wydarzenie jest skierowane głównie do studentów. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak zostać wolontariuszem, co zrobić żeby wyjechać na praktyki wakacyjne do tropiku, co można zyskać na wolontariacie i w jaki sposób można się w niego zaangażować. Na wszelkie pytania uczestników odpowiedzą: dr Karolina Mrówka-lekarz medycyny podróży z Kliniki Chorób Tropikalnych w Poznaniu, Jacek Jarosz-wiceprezes Fundacji, który jako wolontariusz pracował w Zambii i na Madagaskarze, Michał Rudnicki – student medycyny, wolontariusz, który wyjechał w ramach praktyk studenckich na Papuę Nową Gwineę.

Spotkanie informacyjne 10.2017

Polish language classes

W imieniu Dziekanatu Neofilologii uprzejmie przypominamy, że studenci obcokrajowcy (przebywający na UAM na pełnych stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach pierwszego lub drugiego stopnia) zobowiązani są do uczęszczania przez 4 semestry (120 godzin lekcyjnych) na lektorat języka polskiego prowadzony w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

 

More information

Spotkanie organizacyjne – II stopień

Spotkanie organizacyjne dla studentów filologii rosyjskiej (studia stacjonarne II stopnia) odbędzie się 3 października (wtorek) o godzinie 9.45 w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Zapisy na Seminarium Licencjackie

Studenci III roku studiów licencjackich.

Zapisy na Seminarium Licencjackie odbędą się 3 października (wtorek) o godzinie 8.50 w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Praktyki niepedagogiczne

Praktyki niepedagogiczne – zmiana opiekuna!

Od roku akademickiego 2017/2018 opiekę nad niepedagogicznymi praktykami zawodowymi pełnić będzie dr Anna Przybysz. Osoby, które część dokumentów (np. plan praktyk) przekazały dr Alicji Brus proszone są, aby resztę niezbędnej dokumentacji dostarczyć już aktualnemu opiekunowi praktyk.

 

Ubezpieczenie podczas odbywania zawodowych praktyk niepedagogicznych

Proszę, aby starostowie drugiego i trzeciego roku zebrali dane osób (Imię, Nazwisko, Pesel, Adres zameldowania), które planują zrobić praktyki w tym roku akademickim i chciałyby być ubezpieczone z ramienia Uniwersytetu (bez ważnego ubezpieczenia NNW Student nie może przystąpić do odbycia praktyk). Dane zainteresowanych osób proszę przesłać mailem dr Przybysz (anna.przybysz@amu.edu.pl) najpóźniej do 19.10. Przypominam, że bez uzyskania zaliczenia praktyk, Student nie może przystąpić do obrony pracy licencjakiej.

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów

UAM zawarł porozumienie z firmą InterRisk TU S.A. w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla studentów.

Wszyscy chętni studenci mogą dobrowolnie ubezpieczyć się na okres od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. Studenci, którzy opłacą ubezpieczenie w terminie do 31 października br. będą objęci ubezpieczeniem od 1 października br. Studenci, którzy opłacą ubezpieczenie po 31 października br. będą objęci ubezpieczeniem dzień roboczy po dokonaniu opłaty.

Ponadto studenci otrzymają maila z Działu Nauczania z informacją o możliwości ubezpieczenia oraz informacja o ubezpieczeniu zostanie również umieszczona w usosie.

Wysokość składki w roku akademickim 2017/2018 wynosi 48 zł.
Studenci po ubezpieczeniu (samodzielnym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaceniu składki) dostaną na wskazanego przez siebie maila dwa dokumenty:
1) ogólne warunki umowy,
2) zaświadczenie o ubezpieczeniu, które jest dokumentem potwierdzającym zawarcie i opłacenie ubezpieczenia.

Zgodnie z informacją umieszczoną na plakacie student aby wypełnić formularz zgłoszenia do ubezpieczenia i opłacić składkę musi:
1) wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) podać nr ID Klienta: zgvkx
lub
1) zeskanować swoim smartfonem podany na plakacie Kod QR.

Uwaga: UAM nie jest stroną ani pośrednikiem w procesie dobrowolnego ubezpieczania się studentów. Proces ubezpieczania i opłacania składek następuję wyłącznie pomiędzy studentem a firmą InterRisk TU S.A.
W razie wątpliwości studenci mogą uzyskać więcej informacji u przedstawiciela ubezpieczyciela:

Joanna Szajkowska
Asystent w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
Oddział w Poznaniu
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
tel. 61 278 56 02
joanna.szajkowska@interrisk.pl