Author Archives: Łukasz Małecki

Seminaria licencjackie 2022-23

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Spotkanie dot. zapisów na seminaria licencjackie na rok akad. 2022/23 odbędzie się w czwartek, 26 maja o godz. 15.00 na MS Teams. Link do spotkania jest dostępny TUTAJ. Spotkanie poprowadzi Opiekun II roku I stopnia Pan mgr Hubert Patrzykąt. Zapisy na seminaria lic. odbędą się poprzez wypełnienie krótkiego formularza on-line, który będzie aktywny do czwartku,… Continue Reading Seminaria licencjackie 2022-23

Zajęcia fakultatywne do wyboru – semestr zimowy 2021/2022

Drodzy Studenci, Na stronie IFRiU (zakładka “Dla Studenta” > “Studia stacjonarne” – tutaj link) zamieszczony jest wykaz przedmiotów fakultatywnych do wyboru (realizowanych w semestrze zimowym 2021/2022) Przed dokonaniem wyboru określonego przedmiotu, prosimy o szczegółowej zapoznanie się z informacjami dot. zasad zapisów oraz zaliczania ww. zajęć.

Spotkania inauguracyjne & organizacyjne “Dzień Studenta I roku 2021/2022”

Drodzy Studenci I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia Zapraszamy na spotkania inauguracyjne i organizacyjne, które odbędą się w czwartek, 30 września, oraz piątek, 01 października 2021 roku w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii UAM. Szczegółowy harmonogram spotkań jest dostępny pod poniższym linkiem  W czasie spotkań wręczone zostaną Wam legitymacje studenckie,… Continue Reading Spotkania inauguracyjne & organizacyjne “Dzień Studenta I roku 2021/2022”

Przedmioty do wyboru (II rok II st. f.rosyjska, 2021/2022)

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Prosimy o zapoznanie się z propozycjami przedmiotów do wyboru, które będą realizowane w semestrze zimowym w roku akad. 2021/2022. Zapisy na poszczególne przedmioty oraz ich szczegółówy wykaz są dostępne pod poniższym linkiem. Ww. zapisy dotyczą tylko obecnego I roku II stopnia studiów stacj. w zakresie fil.rosyjskiej. Termin zapisów – do piątku,… Continue Reading Przedmioty do wyboru (II rok II st. f.rosyjska, 2021/2022)

Seminaria licencjackie 2021-2022 (*link do formularza)

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Spotkanie dot. zapisów na seminaria licencjackie odbędzie się we wtorek, 01 czerwca b.r. o godz. 17.00 na MS Teams. Spotkanie poprowadzi Opiekun II roku dr Edyta Fedorushkov. Zapisy na seminaria licencjackie 2021/2022 odbędą się poprzez wypełnienie poniższego formularza on-line. Ww. formularz jest aktywny we wtorek, 01 czerwca od godz. 8.00 do 18.00. Każdy… Continue Reading Seminaria licencjackie 2021-2022 (*link do formularza)

Powtarzanie przedmiotu “PNJ_” (*PNJA, PNJR, PNJU, PNJN)

Szanowni Studenci, Na stronie IFRiU zamieszczony został tekst Uchwały Rady Programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska dot. zasad powtarzania niezaliczonych przedmiotów. Prosimy o zapoznanie się z ww. tekstem, w szczególności pkt 16 i 17.

Zapisy na przedmioty fakultatywne do wyboru (*sem. letni 2020/2021)

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Prosimy o zapoznanie się z wykazem przedmiotów fakultatywnych do wyboru, któe będą realizowane w semestrze letnim 2020/2021. Wykaz tzw. “fakultetów” jest zamieszczony pod poniższym linkiem. Po kliknięciu na nazwę określonego przedmiotu następuje przekierowanie do list z zapisami. Na poszczególne “fakultety” obowiązują limity miejsc. Termin zapisów: do środy, 24 lutego b.r.

Komunikat dot. legitymacji studenckich

Szanowni Studenci, Uprzejmie informujemy, że w związku z COVID-19 od 19 października br. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art.… Continue Reading Komunikat dot. legitymacji studenckich