Author Archives: Łukasz Małecki

Egzaminy dyplomowe on-line (* MS Teams)

Od wtorku, 21 kwietnia, egzaminy dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) przeprowadzane zdalnie stają się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rzeczywistością. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podpisał zarządzenie nr 442/2019/2020 określające zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminów w tej formie.

FAQ dot. zajęć / sesji / egzaminów itd.

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci, W miniony poniedziałek, 30 marca b.r., odbyło się spotkanie on-line z Prorektor ds. studenckich UAM Prof. Bogumiłą Kaniewską – ww. spotkanie on-line było okazją, aby udzielić odpowiedzi na liczne pytania studentów dot. zaliczeń, egzaminów, składania prac dyplomowych, opłat i innych codziennych spraw związanych ze studiami. Zapis pytań studentów i odpowiedzi Prorektor Prof.… Read More »

Deklaracja zgody Studentki / Studenta

Link do formularza on-line (dot. wyrażenia przez studentów zgody na udział w zajęciach realizowanych w formie zdalnej, z wykorzystaniem poszczególnych narzędzi komunikacji zaproponowanych przez pracowników).

Komunikat Prorektor ds. studenckich Prof.B.Kaniewskiej w związku z zawieszeniem zajęć na UAM

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że: wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni; w okresie zawieszenia zajęć… Read More »

Harmonogramy zimowej, letniej i wrześniowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2019/2020

Na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (ifros.home.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > „Studia Stacjonarne”) są zamieszczone harmonogramy zimowej, letniej oraz wrześniowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2019/2020. Z terminami poszczególnych egzaminów można zapoznać się również pod poniższymi linkami: harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej harmonogram poprawkowej (wrześniowej) sesji egzaminacyjnej

Medal UAM dla Absolwentki filologii ukraińskiej

We wtorek, 01 października 2019 r., podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 Absolwentka studiów stacjonarnych II stopnia w zakresie filologii ukraińskiej, Pani mgr Anna Filipiak, została uhonorowana Medalem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu. Gratulujemy laureatce!

Zapisy na seminaria licencjackie w roku akad. 2019/2020

Szanowni Studenci III roku, Spotkanie organizacyjne (dot. przeprowadzenia zapisów na poszczególne seminaria licencjackie w roku akad. 2019/2020) odbędzie się we wtorek, 01 października o godz. 13.00 w sali C3. Plan ww. spotkania organizacyjnego jest następujący: 1) informacja o terminach (zgodnie z Regulaminem studiów), tj. do kiedy należy zarejestrować pracę licencjacką w dziekanacie, do kiedy najpóźniej można przystąpić do jej… Read More »