Category Archives: Ogólne

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obywateli Ukrainy Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wyraziła wolę kontynuowania dzieła ś.p. dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na naszej Uczelni. Na tej podstawie uruchomiony zostaje proces rekrutacji kandydatów do otrzymania stypendium. W przypadku studentów I… Read More »

Collegium Invisibile

Szanowni Państwo! Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile, którego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest patronem. Mamy nadzieję, że jak co roku wielu studentów weźmie w niej udział. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa… Read More »

Wykład dra Wiktora Jaruczyka „Rozwój literatury ukraińskiej w Polsce po 1956 roku: wydawnictwa- pisarze – tematyka”

Zapraszamy na wykład dra Wiktora Jaruczyka z Katedry Literatury Ukraińskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie. Wykład odbędzie się w czwartek, 30 stycznia o godz. 13.30, w sali 25B Collegium Novum. Temat wykładu: „Rozwój literatury ukraińskiej w Polsce po 1956 roku: wydawnictwa- pisarze – tematyka”.

Konkurs na najlepsze tłumaczenia polskiej poezji, piosenki i polskiego kabaretu

Szanowni Państwo, Dziekan Wydziału Neofilologii prof. Aldona Sopata ogłasza konkurs na najlepsze tłumaczenia utworów należących do klasyki polskiej poezji, piosenki i polskiego kabaretu. Pięć najlepszych tłumaczeń zostanie zaprezentowanych w nowych aranżacjach w czasie wielkiego koncertu 20 maja 2020 roku w Auli UAM, poprzedzającego obchody Dnia Różnorodności Kulturowej. Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody. Szczegóły, regulamin, teksty utworów… Read More »

Przekład „Trznadli” Denisa Osokina

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dane mi było poprowadzić zajęcia z przekładu artystycznego dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia. Podczas części zajęć pracowaliśmy nad tekstem „Trznadli” Denisa Osokina. Dzięki otwartości tego niezwykłego i niesamowitego Autora, przychylności Dyrekcji naszego Instytutu, ale również dzięki naszej wytrwałej i ciężkiej pracy dziś możemy pochwalić się gotowym przekładem.… Read More »

Wykład prof. Vladimira I. Kulikovicha

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Vladimira I. Kulikovicha (kierownika Katedry Edytorsko-wydawniczej na Białoruskim Uniwersytecie Technologicznym w Mińsku), który przyjeżdża na zaproszenie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej). Profesor wystąpi gościnnie w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 28 listopada o godz. 13.00 w sali 25B z wykładem pod tytułem… Read More »

Harmonogramy zimowej, letniej i wrześniowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2019/2020

Na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (ifros.home.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > „Studia Stacjonarne”) są zamieszczone harmonogramy zimowej, letniej oraz wrześniowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2019/2020. Z terminami poszczególnych egzaminów można zapoznać się również pod poniższymi linkami: harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej harmonogram poprawkowej (wrześniowej) sesji egzaminacyjnej

Praktyki – ubezpieczenie – zapisy

Szanowni Studenci, jak co roku, Uniwersytet wychodzi z inicjatywą bezpłatnego zbiorowego ubezpieczenia NNW na czas odbywania praktyk niepedagogicznych. W związku z powyższym proszę, aby starostowie drugiego i trzeciego roku zebrali dane osób (Imię, Nazwisko, Pesel, Adres zameldowania), które planują zrobić praktyki niepedagogiczne w tym roku akademickim i chciałyby być ubezpieczone z ramienia Uniwersytetu (bez ważnego ubezpieczenia… Read More »

Nagroda „PRAECEPTOR LAUREATUS” dla najlepszego dydaktyka po raz trzeci przyznana dr. Łukaszowi Małeckiemu!

Dr Łukasz Małecki z Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej po raz trzeci został wybrany najlepszym dydaktykiem na Wydziale Neofilologii! GRATULUJEMY I JESTEŚMY DUMNI! Cieszymy się, że poświęcenie i ogrom pracy wykonywanej przez dr. Łukasza Małeckiego zostały docenione! Życzymy sił w nadchodzącym roku akademickim i kolejnych sukcesów!   Nagrodę „Praeceptor Laureatus” odebrał we wtorek 01 października 2019… Read More »