Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

By | 25 maja 2017

Zachęcamy do składania przez studentów wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do wniosku muszą być potwierdzone “za zgodność z oryginałem”. Chodzi o następujące dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:
1) zamieszkanie studenta na terenie województwa wielkopolskiego, np. dowód osobisty,
2) osiągnięcia opisane we wniosku – wystarczy potwierdzenie na jednym dokumencie zawierającym wykaz załączników, na którym podpis składa Prorektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Informacja o stypendium dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe