XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego 2017/2018

By | 3 stycznia 2018

logo-olipm

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego 2017/2018

 

K O M U N I K A T

Wielkopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego uprzejmie informuje wszystkich uczestników eliminacji szkolnych XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego, że do etatu okręgowego (II stopnia) zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy za test podczas eliminacji szkolnych (I stopnia) uzyskali 50 i więcej punktów.

Odpowiednie informacje zostały wysłane do szkół pod koniec grudnia 2017 roku.

 

 

03 stycznia 2018 roku

Sekretarz Naukowy

dr Wojciech Kamiński


Eliminacje pisemne rozpoczną się 03 marca 2018 roku (sobota) o godz. 09.30 w sali C2 Collegium Novum, al. Niepodległości 4.

Na egzamin pisemny uczestnicy zobowiązani są zabrać dokument potwierdzający tożsamość – aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem lub dowód osobisty. Niedopuszczalne jest posiadanie i korzystanie podczas zawodów z telefonu komórkowego.

Na eliminacje pisemne należy przybyć bez okryć wierzchnich, które należy pozostawić w szatni Collegium Novum.

♦ Eliminacje ustne rozpoczną się w piątek 02 marca 2018 roku od godziny 15.00 i będą kontynuowane w sobotę 03 marca 2018 roku zaraz po zakończeniu eliminacji pisemnych, tj. ok. godz. 12.00.

Harmonogram egzaminów ustnych zostanie przesłany do szkół, a także znajdzie się na stronie Olimpiady: www.ifros.amu.edu.pl

♦ Komisja I przeprowadza egzamin ustny w gab. 16 Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, natomiast Komisja II w gab. 17.

Na eliminacjach ustnych należy posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Uczestnicy, dla których został zarezerwowany nocleg z piątku 02 marca na sobotę 03 marca 2018 roku będą zakwaterowani w:

BURSA SZKOLNA NR 1

ul. Krakowska 17

61-889 Poznań

tel. 61 852 40 79

 

Zakwaterowanie rozpocznie się od godz. 17.00. Wcześniejsze przybycie do bursy nie gwarantuje przyjęcia. Osobom uczestniczącym w eliminacjach okręgowych i nocującym zapewnia się w bursie wyżywienie: w piątek 02 marca kolacja w godz. 18.00-19.00 oraz śniadanie w sobotę 03 marca w godz. 07.30-08.30.

W wypadku rezygnacji z noclegu i wyżywienia należy bezzwłocznie poinformować o tym sekretarza naukowego dra Wojciecha Kamińskiego, tel. 603 421 741 lub mailem: kawo@amu.edu.pl do dnia 21 lutego 2018 roku.

Wszyscy uczestnicy eliminacji okręgowych otrzymają talon do wykorzystania w bufecie studenckim Collegium Novum.

Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia wyłącznie uczestnikom eliminacji. Opiekunowie uczestników nocujących mają zapewnioną rezerwację noclegu i wyżywienia z opłatą przez jednostkę delegującą.

Uczestnicy eliminacji okręgowych zostaną poinformowani o wynikach egzaminu pisemnego i ustnego do dnia 12 marca 2018 roku. Wyniki zostaną przesłane na adres szkoły.

Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego określi zasady kwalifikacji do etapu centralnego (III) i prześle do Komitetu Okręgowego OJR wykaz uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do eliminacji centralnych w Warszawie.

Eliminacje centralne odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2018 roku (wyjazd z Poznania w piątek 13 kwietnia 2018 r.).

Poznań, 03 stycznia 2018 roku