Nabór do Szkoły Letniej BESTStudentCAMP

By | 23 maja 2018

Szkoła Letnia dla „Best Studentów”  BESTStudentCAMP

 

Prorektor UAM ds. kształcenia uprzejmie informuje, iż przyjmuje zgłoszenia studentów I i II roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do wzięcia udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

 

Nabór wniosków zamieszczonych na stronie www UAM trwa do 4 czerwca 2018 r. poprzez złożenie w sekretariacie Prorektora ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk, lub wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego na adres beststudent@amu.edu.pl.

W ramach Szkoły letniej proponujemy zajęcia z:

– etykiety akademickiej

– retoryki

– angielskiego języka naukowego

– umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point

– prawa autorskiego

– umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant.

Ponadto:

– spotkanie z absolwentką UAM, obecnie kierującą w CERN grantem europejskim

– program kulturalno-rekreacyjny

 

Kapituła dokona wyboru uczestników (do 12 osób w „klasie” nauk humanistycznych i społecznych oraz w „klasie” nauk przyrodniczych i ścisłych) na podstawie listu motywacyjnego.

Wyniki zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2018 r.

Wyboru kandydatów dokona Kapituła Best Student.

Decyzje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane drogą e-mailową.