Festiwal Literatury Europy Środkowo-Wschodniej

By | 10 października 2018

ENDEMITY_Wspólnota. 10-14.X.2018

Endemity to pojęcie wywodzące się z nauk przyrodniczych. Oznacza gatunki unikatowe, występujące tylko i wyłącznie na konkretnym, niewielkim obszarze.

Festiwal Endemity, dedykowany literaturze Europy Środkowo-Wschodniej, zadaje pytanie, czy twórczość pisarzy z tego regionu jest wyjątkowa. Czy kombinacja doświadczeń historycznych, niepewnej, połamanej, budowanej wciąż na nowo tożsamości, połączone z uwarunkowaniem geograficznym, są tworzącą specyficzną atmosferę osnową, na której wzrastają dzieła unikalne, obdarzone charakterystycznym kolorytem, niespotykane nigdzie indziej?

Festiwal jest wydarzeniem interdyscyplinarnym: oprócz spotkań z pisarzami, podejmuje zagadnienia związane z literaturą za pośrednictwem spektakli teatralnych, wernisaży fotografii, warsztatów czy akcji w przestrzeni publicznej. Formalne zróżnicowanie wydarzeń jest, w naszym zamyśle, obrazem różnorodności literatury środka Europy: gorzkiej albo prześmiewczej, rozprawiającej się z faktami albo kreującej nową rzeczywistość, zaangażowanej lub zdystansowanej.

 

W tym roku tematem przewodnim jest Wspólnota.

Czym jest wspólnota? Co nas łączy – historia, więzy krwi, status społeczny, religia, kultura?
Czy wspólnota jest tożsama z narodem, ze społeczeństwem?

Według definicji wspólnota to grupa osób związana wspólnym pochodzeniem, własnością  lub kulturą. W świecie od dawna określanym mianem ‚globalnej wioski’, serwującym – od ręki – różnorakie idee, klasyczne definicje zdają się być nieadekwatne. W takim razie może samo pojęcie powinno zostać przewartościowane? Czy wspólnota jest nam jeszcze potrzebna?

Co jest naszym lokalnym, polskim wspólnym rdzeniem?
Antropolodzy i socjolodzy badający nastroje społeczne Polaków podkreślają, że obecnie – przy istniejących podziałach – jesteśmy w stanie identyfikować się, tylko i wyłącznie, z grupą podzielającą te same wartości polityczne i światopoglądowe. Czy oznacza to, że wracamy do plemiennej wersji wspólnotowości? Grup zbudowanych na mitach i emocjach?
Jak przedstawia się sytuacja w społeczeństwach skrajnie odmiennych od naszego?

Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź na tegorocznej edycji Festiwalu Endemity.

 

ULOTKA

PROGRAM 

PROGRAM SKRÓCONY