Spotkanie organizacyjne – I rok mgr (studia stacjonarne)

By | 25 września 2019

Spotkanie organizacyjne (dot. przeprowadzenia zapisów na poszczególne seminaria magisterskie, wyboru specjalizacji studiów oraz specjalistycznego profilu komputerowego w roku akad. 2019/2020) odbędzie się we wtorek, 01 października w sali 25 B Collegium Novum o godz. 14.00. Następnie od godz. 15.30 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na specjalizację z zakresu przekładoznawstwa.

Harmonogram spotkania:

  • 14.00 – 15.00: zapisy na seminaria magisterskie, wybór specjalizacji studiów (pedagogicznej lub przekładoznawczej), wybór specjalistycznego profilu komputerowego: multimedialnego lub tłumaczeniowego;
  • od godz. 15.30: rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na specjalizację studiów z zakresu przekładoznawstwa