Godziny dziekańskie w dniu 17. października 2019 r.

By | 10 października 2019

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 /2020
Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
z dnia 9 października 2019 roku
w sprawie
godzin dziekańskich w dniu 17 października 2019 roku

W związku z uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2019/2020 w SZKOLE NAUK o JĘZYKU i LITERATURZE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ustanawiam godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii w dniu 17 października 2019 roku, wolne od zajęć dydaktycznych od godziny 14:00 do godziny 17:30.

Dziekan Wydziału Neofilologii
Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata