Rejestracja w USOS na sem. zimowy 2019/2020

By | 9 grudnia 2019

Rozpoczęła się rejestracja w systemie USOSweb na wszystkie przedmioty, realizowane w semestrze zimowym w obecnym roku akademickim 2019/2020Rejestracja potrwa miesiąc i zakończy się w dn. 06 stycznia 2020r.

Rejestracja w systemie USOSweb jest jednym z obowiązkowych warunków uzyskania przez Państwa zaliczenia z poszczególnych zajęć oraz dopuszczenia Państwa do egzaminów końcowych.

Korzystając z okazji przypominamy również, że na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej www.ifros.home.amu.edu.pl (zakładka “Dla Studenta” > “Studia Stacjonarne”) jest już dostępny harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej. Ww. harmonogram jest również zamieszczony na korytarzu w Instytucie (w gablocie, obok planów zajęć). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z terminami poszczególnych egzaminów.