Collegium Invisibile

By | 23 stycznia 2020

Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile, którego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest patronem. Mamy nadzieję, że jak co roku wielu studentów weźmie w niej udział.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów.
W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 16 lutego 2020 r.
Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu.

Wszelkie informacje są dostępne także na stronie internetowej: http://ci.edu.pl/rekrutacja/.

Wydarzenie promujące rekrutację na Facebooku znaleźć można pod adresem: https://www.facebook.com/events/878474205882906/.