Legitymacje studenckie – automatycznie przedłużone do 30.09.2020 r.

By | 4 czerwca 2020

Kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4. Zgodnie z ww. artykułem w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. 
Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
Powyższa informacja została podana na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/rozwiazania-usprawniajace-funkcjonowanie-uczelni-w-okresie-epidemii