Oferta Szkoły letniej online z Ural Federal University

By | 16 czerwca 2020

Szanowni Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły letniej z Uniwersytetu Federalnego na Uralu.


 

Szanowni Państwo,
Proszę przyjąć nasze serdeczne pozdrowienia z Jekaterynburga w Rosji, z Uniwersytetu Federalnego na Uralu!
Chcielibyśmy poinformować Państwa o naszej Internetowej Szkole Letniej 2020:
„Russian Studies in Real Russia” na Uniwersytecie Federalnym na Uralu
Ponieważ naszym priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie naszych uczniów, jak również uwzględniając szybko zmieniający się wpływ COVID-19, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu nauczania na kampusie zaplanowanego na lato 2020 roku.
Cieszymy się jednak, że możemy się z Państwem podzielić, iż zgłoszenia są obecnie przyjmowane na bliźniacze, wyjątkowe programy online naszej szkoły letniej na Uniwersytecie Federalnym na Uralu.
Oferujemy studentom możliwość studiowania na kredyt i poznania kultury rosyjskiej z zacisza własnego domu za pośrednictwem naszego uniwersytetu – Top 10 w Rosji w QS World Rankings.
Oferujemy szkołę języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania – od zupełnie początkujących do pewnych siebie, zaawansowanych studentów.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uprzywilejowane podejście do potrzeb każdego ucznia.
Nasi wysoko wykwalifikowani profesorowie i nauczyciele z UrFU pomogą każdemu uczącemu się zrobić znaczny postęp w języku rosyjskim w czasie trwania programu.
Zapewniamy lekcje języka rosyjskiego codziennie i przez 5 dni w tygodniu.
Przez okres 3 tygodni studenci będą mogli komunikować się online z naszymi certyfikowanymi nauczycielami na Uniwersytecie Federalnym na Uralu za pomocą komunikatywnych metod, w tym questów, testów i gier.
Ponadto, studenci i uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć swój język rosyjski z naszymi rosyjskimi native speakerami na Uniwersytecie Federalnym na Uralu, dzień po dniu.
Ponadto wykłady, seminaria, wycieczki wizualne i spotkania online będą prowadzone nie tylko przez profesorów i nauczycieli UrFU, ale również przez specjalnych rosyjskich gości, którzy podzielą się ze studentami i uczestnikami nieopowiedzianymi historiami o kulturze rosyjskiej, kuchni rosyjskiej, tańcach ludowych, muzyce rosyjskiej, sztuce rosyjskiej, historii i polityce.
Na koniec naszego Letniego Programu Online, uczestnicy otrzymają certyfikaty z Uralskiego Uniwersytetu Federalnego, po zakończeniu kursu.
Prosimy o zapoznanie się z załączonymi szczegółami i przykładowym harmonogramem dla naszej Szkoły Letniej Online.

Czekamy na was.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA 1              INFORMACJA 2

 


Dear Madam / Sir,
Please, receive our warm greetings from Russia’s Ekaterinburg, from Ural Federal University!
We would like to inform you about our Online Summer School 2020:
„Russian Studies in Real Russia” at Ural Federal University
Since our priority is the health and well-being of our students, as well as recognizing the rapidly evolving impact of COVID-19, we have taken the hard decision to cancel on-campus teaching scheduled for summer 2020.
However, we’re delighted to share with you that applications are now being accepted for the twin outstanding online programs of our summer school at Ural Federal University.
We offer students to study for credit and explore Russia’s culture from the comfort of home via our University – Top 10 in Russia in QS World Rankings.
We offer a Russian language school at different levels – from complete beginners to the confident advanced learners.
We do our best to provide privileged approach towards the needs of every student.
Our highly qualified professors and teachers at UrFU will help every learner to make a good progress in Russian language during the program’s time period.
We provide Russian Language lessons on daily basis and for 5 days per week.
During a period of 3 weeks, students will be able to communicate online with our certified teachers at Ural Federal University via using communicative approaches including online quests, tests, and games.
In addition, students and participants will have the opportunity to practice their Russian language with our Russian native speakers at Ural Federal University, day by day.
Moreover, lectures, seminars, visual tours and online meetings will not only be conducted by UrFU professors and teachers, but also by special Russian guests who will share with students and participants the untold stories about Russian culture, Russian cuisine, Folklore dances, Russian music, Russian Art, History and Politics.
By the end of our Summer Online Program, participants will receive certificates from Ural Federal University and that is upon completing the program.
Please, see the attached details and sample Schedule for our Online Summer School.

Looking forward to hearing from you.

ATTACHMENT 

ADDITIONAL INFO 1              ADDITIONAL INFO 2