Archiwum – Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne – powrót

 

Rok akademicki 2016/2017

REJESTRACJA USOS 16-17
Terminy zjazdów 2016-2017
Opiekunowie lat
Dziekanat - Strona wydziałowa
Terminarz otwarcia Dziekanatu - II semestr
Harmonogram dyżurów Prodziekana
Szkolenie BHP 2016-2017

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok   II rok   III rok

Harmonogramy zajęć
I rok   II rok   III rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok   II rok   III rok

Informatory dla studentów
I rok   II rok   III rok

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA LICENCJACKIE 2016/2017

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Szkolenie BHP

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok  II rok

Harmonogramy zajęć
I rok  II rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok  II rok

Informatory dla studentów
I rok   II rok

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ STUDIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Szkolenie BHP

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP

 

Rok akademicki 2015/2016

Terminy zjazdów w roku akademickim 2015/2016

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok  II rok   III rok

Harmonogramy zajęć
I rok   II rok   III rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok   II rok   III rok

Informatory dla studentów
I rok   II rok   III rok

Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Kontakt ze starostami
Dziekanat Wydziału Neofilologii

Szkolenie BHP
Informator 2015/2016
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok    II rok

Harmonogramy zajęć
I rok   II rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
 I rok   II rok

Informatory dla studentów
I rok   II rok

Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Kontakt ze starostami
Dziekanat Wydziału Neofilologii

Szkolenie BHP
Informator 2015/2016
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP

 

Rok akademicki 2014/2015

KOMUNIKAT

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

  Uprzejmie informuję, że studentów I roku filologii rosyjskiej studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akad. 2014/2015 obowiązuje szkolenie biblioteczne w formie kursu e-learningowego pod nazwą Edukacja Informacyjna i Źródłowa.

Program kształcenia oraz sylabus zostanie wkrótce zamieszczony na stronie domowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.

dr Wojciech Kamiński
22.09.2014 r.           

Terminy zjazdów w roku akademickim 2014/2015
Szkolenie BHP Informator 2014/2015

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów

Informator I rok
Informator II rok
Informator III rok

Program studiów

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok  II rok  III rok

Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2014/2015
I rok
  II rok  III rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok   II rok   III rok

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów

Informator I rok
Informator II rok
Program studiów
Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok   II rok

Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2014/2015
I rok   II rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok   II rok

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

 Rok akademicki 2013/14

Szkolenie BHP Informator 2013/2014

Komunikat o lektoracie języka polskiego dla obcokrajowców

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów

Informator  I rok
Informator  II rok
Informator  III rok

Plan studiów- rok I
Plan studiów- rok II
Plan studiów- rok III

Terminy zjazdów

Harmonogram zajęć I rok
Harmonogram zajęć II rok
Harmonogram zajęć  III rok

Terminy zaliczeń i egzaminów
Starostowie
Informacja o salach
Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów
Informator  I rok
Informator  II rok

Plan studiów- rok I
Plan studiów- rok II

Terminy zjazdów
Harmonogram zajęć I rok
Harmonogram zajęć II rok
Terminy zaliczeń i egzaminów
Starostowie
Informacja o salach
Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)