Archiwum – Studia stacjonarne

Studia stacjonarne – powrót

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Rok akademicki 2016/2017

Dokumenty

Harmonogram roku akademickiego
Wykaz tygodni 2016-2017
HARMONOGRAM_SESJI_POPRAWKOWEJ_[04-17 wrzesnia 2017].
Sesja_letnia_w_roku_akad.2016-2017_[wersja_z_dnia_26.05.2017]
Egzamin z PNJR – I rok studiow licencjackich

Aktualny podział na grupy zajęciowe na I roku:
I-ROS-podzial-na-grupy-2016-2017_[17_10_2016]
I rok f. rosyjsko-angielskiej
I rok f. ukraińsko-angielskiej = 2 grupa RAF
III rok – podział na zajęcia z lektoratu j. angielskiego

Plany zajęć

Semestr letni

Aktualizacja 8.03.2017r

Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia germańsko rosyjska
Filologie ukraińskie

Bloki PNJR
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2016-2017

Semestr zimowy

Aktualizacja 07.11.2016r
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia germańsko rosyjska
Filologie ukraińskie

Bloki PNJR
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2016-2017

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2016-2017

Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

Filologia rosyjska, licencjat
Filologia rosyjska, mgr
Filologia rosyjska z filologia ukrainska
Filologia ukrainska
Filologia ukraińska, mgr
Filologia ukraińska z angielską
Filologia rosyjska z filologia angielska
Filologia rosyjska z lingwistyka stosowana

Warunki_zaliczenia_przedmiotow_IFRiU_[rok_akad._2016-2017]

Sylabusy przedmiotów

Filologia rosyjska I stopnia
Filologia rosyjska II stopnia
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia rosyjska z filologią ukrainską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia ukraińska I stopnia
Filologia ukraińska II stopnia

Sylabusy nowych przedmiotów w programach studiów (od roku akad. 2017/2018)

III rok I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej („Język rosyjski w biznesie”)
I rok II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej („Język rosyjski w sferze biznesu, handlu i ekonomii”)

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE 2016/2017
Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria licencjackie 2016-2017 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017
Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria magisterskie 2016-2017 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Rok akademicki 2015/2016

Dokumenty

Regulamin studiów
Wykaz tygodni w roku akademickim 2015/2016
Harmonogram roku akademickiego

Plany zajęć

Semestr letni
Filologia rosyjska z filologią ukraińską,  filologia ukraińska oraz filologia ukraińska z filologią angielską  [od 7 marca]
Filologia rosyjska [od 7 marca]
Filologia rosyjska z filologią angielską  [od 7 marca]
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną  [od 7 marca]
Filologia germańsko rosyjska  [od 7 marca]
Bloki PNJR  [od 7 marca]

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015-2016 [od 9 czerwca]
04.09.2016 Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej w sem letnim 2015-2016

Semestr zimowy
Filologia rosyjska [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia rosyjska z filologią angielską [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia rosyjska z filologią ukraińską oraz filologia ukraińska [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia germańsko rosyjska [obowiązuje od 12.10.2015]
Bloki PNJR

Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

Filologia rosyjska (I stopnia)
Filologia rosyjska (II stopnia)
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia rosyjska z filologią ukraińską
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z filologią angielską

Warunki zaliczenia poszczególnych modułów
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2015-2016 [wersja z 12 stycznia 2016]

Sylabusy przedmiotów

Filologia rosyjska I stopnia
Filologia rosyjska II stopnia
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia rosyjska z filologią ukraińską
Filologia ukraińską

Praktyki studenckie


Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk pedagogicznych RAF
Regulamin praktyk zawodowych niepedagogicznych

Plan praktyk
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk- formularz
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk- wzór wypełnienia formularza

Dziennik praktyk zawodowych z opiniami

Informatory

Informator dotyczący seminarium licencjackiego, pisania pracy oraz egzaminu
Informator dotyczący seminarium magisterskiego, pisania pracy oraz egzaminu