Dla pracownika

Portal Dla Pracownika UAM
Portal Dla Pracownika WN

Zarządzenie nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Erasmus+ STA/STT 2017

W roku akademickim 2017/2018 przyznano 5 grantów STA na cały Wydział.

Erasmus + 2016-17

Oznacza to, że poszczególne Instytuty otrzymają po niecałym grancie. Ponieważ miejsc jest mało, uprzejmie proszę osoby zainteresowane o dość szybki kontakt. Jeśli nasze miejsce pozostanie niewykorzystane – koordynator wydziałowy może je przekazać innemu instytutowi.

Z poważaniem,

dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak