Międzynarodowa Konferencja „Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro…”

IV Międzynarodowa Konferencja „Ukrainistyka: wczoraj, dziś jutro”

 25-27 października 2018r.

IV_Konferencja_Ukr_2018r._PLAKAT

Zaproszenie

Ankieta_uczestnictwa