Archiwum studia stacjonarne 2015-16

Rok akademicki 2015/2016

Dokumenty

Regulamin studiów
Wykaz tygodni w roku akademickim 2015/2016
Harmonogram roku akademickiego

Plany zajęć

Semestr letni
Filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia ukraińska oraz filologia ukraińska z filologią angielską [od 7 marca]
Filologia rosyjska [od 7 marca]
Filologia rosyjska z filologią angielską [od 7 marca]
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną [od 7 marca]
Filologia germańsko rosyjska [od 7 marca]
Bloki PNJR [od 7 marca]

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015-2016 [od 9 czerwca]
04.09.2016 Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej w sem letnim 2015-2016

Semestr zimowy
Filologia rosyjska [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia rosyjska z filologią angielską [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia rosyjska z filologią ukraińską oraz filologia ukraińska [obowiązuje od 23.11.2015]
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia germańsko rosyjska [obowiązuje od 12.10.2015]
Bloki PNJR

Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

Filologia rosyjska (I stopnia)
Filologia rosyjska (II stopnia)
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia rosyjska z filologią ukraińską
Filologia ukraińska
Filologia ukraińska z filologią angielską

Warunki zaliczenia poszczególnych modułów
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2015-2016 [wersja z 12 stycznia 2016]

Sylabusy przedmiotów

Filologia rosyjska I stopnia
Filologia rosyjska II stopnia
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia rosyjska z filologią ukraińską
Filologia ukraińską

Praktyki studenckie


Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk pedagogicznych RAF
Regulamin praktyk zawodowych niepedagogicznych

Plan praktyk
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk- formularz
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk- wzór wypełnienia formularza

Dziennik praktyk zawodowych z opiniami

Informatory

Informator dotyczący seminarium licencjackiego, pisania pracy oraz egzaminu
Informator dotyczący seminarium magisterskiego, pisania pracy oraz egzaminu