Archiwum studia niestacjonarne 2015-16

Rok akademicki 2015/2016

Terminy zjazdów w roku akademickim 2015/2016

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok II rok III rok

Harmonogramy zajęć
I rok II rok III rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok II rok III rok

Informatory dla studentów
I rok II rok III rok

Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Kontakt ze starostami
Dziekanat Wydziału Neofilologii

Szkolenie BHP
Informator 2015/2016
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok II rok

Harmonogramy zajęć
I rok II rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok II rok

Informatory dla studentów
I rok II rok

Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Kontakt ze starostami
Dziekanat Wydziału Neofilologii

Szkolenie BHP
Informator 2015/2016
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji szkolenia BHP