Archiwum studia niestacjonarne 2014-15

Rok akademicki 2014/2015

KOMUNIKAT

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

Uprzejmie informuję, że studentów I roku filologii rosyjskiej studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akad. 2014/2015 obowiązuje szkolenie biblioteczne w formie kursu e-learningowego pod nazwą Edukacja Informacyjna i Źródłowa.

Program kształcenia oraz sylabus zostanie wkrótce zamieszczony na stronie domowej Instytutu Filologii Rosyjskiej.

dr Wojciech Kamiński
22.09.2014 r.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2014/2015
Szkolenie BHP Informator 2014/2015

Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów

Informator I rok
Informator II rok
Informator III rok

Program studiów

Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok II rok III rok

Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2014/2015
I rok
II rok III rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok II rok III rok

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

Regulamin studiów

Informator I rok
Informator II rok
Program studiów
Sylwetka absolwenta

Plany studiów (siatki godzin)
I rok II rok

Harmonogramy zajęć w roku akademickim 2014/2015
I rok II rok

Sylabusy poszczególnych przedmiotów
I rok II rok

Warunki zaliczenia przedmiotu (modułu)
Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM