Studia stacjonarne

Aktualności:

Godziny Dziekańskie
Stypendium im. dr. Jana Kulczyka
Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów
Praktyki niepedagogiczne
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

- – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - – -

Rok akademicki 2017/2018 

Dokumenty

Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dzień Studenta I roku na Wydziale Neofilologii UAM
INFORMATOR dla studentów I roku studiów licencjackich 2017/2018
INFORMATOR dla studentów I roku studiów magisterskich 2017/2018
Harmonogram roku akademickiego 2017-2018
Wykaz tygodni w roku akademickim 2017-2018
Wykaz Dyżurów Opiekunów Poszczególnych lat

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/2018

 

Plany zajęć

Semestr zimowy 2017/2018 (aktualizacja 20.10.17r.):
I rok przedmioty wspólne w części rosyjskiej
Filologia rosyjska (I i II stopnia)
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia germańsko rosyjska
Filologie ukraińskie (f. ukraińska, f. rosyjsko-ukraińska, f. ukraińska z f. angielską)
Filologia ukraińska z filologią angielską (I rok)
Bloki PNJR+ sem. lic.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU w roku akad. 2017-2018
Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne 2017-2018

Podział na grupy zajęciowe:
Studia I stopnia (licencjackie):
I rok [20.10.2017]
II rok [11.10.2017]
III rok [03.10.2017]

Studia II stopnia (magisterskie):
I rok [04.10.2017]
II rok [02.10.2017]

 

Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

Filologia rosyjska (studia I stopnia)
Filologia rosyjska (studia II stopnia)
Filologia ukraińska (studia I stopnia)
Filologia ukraińska (studia II stopnia)
Filologia rosyjska z filologią ukraińską
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia rosyjska z filologia angielska
Filologia rosyjska z lingwistyka stosowana

 

Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów w roku akad. 2017/2018

Sylabusy przedmiotów:

Filologia rosyjska (studia I stopnia)
Filologia rosyjska (studia II stopnia)
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia rosyjska z filologią ukrainską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia ukraińska (studia I stopnia)
Filologia ukraińska (studia II stopnia)

Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów w roku akad. 2017/2018

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE 2017/2018
Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria licencjackie 2017-2018 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE 2017/2018
Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria magisterskie 2017-2018 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

 

Praktyki

Regulamin-praktyk-zawodowych-niepedagogicznych (1)
Porozumienie_wzor-wypelnienia

 

- – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - – -

Rok akademicki 2016/2017

Dokumenty

Harmonogram roku akademickiego
Wykaz tygodni 2016-2017

HARMONOGRAM_SESJI_POPRAWKOWEJ_[04-17 wrzesnia 2017].

Sesja_letnia_w_roku_akad.2016-2017_[wersja_z_dnia_26.05.2017]

Egzamin z PNJR – I rok studiow licencjackich

Aktualny podział na grupy zajęciowe na I roku:
I-ROS-podzial-na-grupy-2016-2017_[17_10_2016]
I rok f. rosyjsko-angielskiej
I rok f. ukraińsko-angielskiej = 2 grupa RAF
III rok – podział na zajęcia z lektoratu j. angielskiego

Plany zajęć

Semestr letni

Aktualizacja 8.03.2017r

Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia germańsko rosyjska
Filologie ukraińskie

Bloki PNJR
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2016-2017

Semestr zimowy

Aktualizacja 07.11.2016r
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia germańsko rosyjska
Filologie ukraińskie

Bloki PNJR
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2016-2017

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2016-2017

Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

Filologia rosyjska, licencjat
Filologia rosyjska, mgr
Filologia rosyjska z filologia ukrainska
Filologia ukrainska
Filologia ukraińska, mgr
Filologia ukraińska z angielską
Filologia rosyjska z filologia angielska
Filologia rosyjska z lingwistyka stosowana

Warunki_zaliczenia_przedmiotow_IFRiU_[rok_akad._2016-2017]

Sylabusy przedmiotów

Filologia rosyjska I stopnia
Filologia rosyjska II stopnia
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia rosyjska z filologią ukrainską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia ukraińska I stopnia
Filologia ukraińska II stopnia

Sylabusy nowych przedmiotów w programach studiów (od roku akad. 2017/2018)

- III rok I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej („Język rosyjski w biznesie”)
I rok II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej („Język rosyjski w sferze biznesu, handlu i ekonomii”)

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE 2016/2017
Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria licencjackie 2016-2017 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017
Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria magisterskie 2016-2017 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

 

 Archiwum