Studia stacjonarne

Rok akademicki 2018/2019

Aktualności


 Dokumenty

PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2018-2019 (aktualizacja: 27.10.2018):

—————————————————————————-

Aktualny podział na grupy zajęciowe w semestrze letnim

KLAUZULA ZGODY (na zamieszczenie imienia i nazwiska na listach z podziałem na grupy)

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)


Plany studiów – rok akademicki 2018/2019 (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

– Filologia rosyjska (studia I stopnia)
– Filologia rosyjska (studia II stopnia)
– Filologia ukraińska (studia I stopnia)
– Filologia ukraińska (studia II stopnia)
– Filologia rosyjska z filologią ukraińską
– Filologia ukraińska z filologią angielską
– Filologia rosyjska z filologia angielską
– Filologia rosyjska z lingwistyka stosowaną

—————————————————————————-

Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów 

—————————————————————————-

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE w roku akad. 2018/2019
– Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria licencjackie 2018-2019 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2018/2019
– Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria magisterskie 2018-2019 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

—————————————————————————-

Praktyki

Regulamin-praktyk-zawodowych-niepedagogicznych (1)
Porozumienie_wzor-wypelnienia
SKAN POLISY

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –