Studia niestacjonarne

Rok akademicki 2021-2022


 

Komunikat 20.01.2022

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do komunikatu Rektora informuję, że zajęcia od dnia 21.01.2022 na studiach niestacjonarnych odbywają się w trybie zdalnym.

 

 


 

K O M U N I K A T

 

Szanowni Państwo Studentki i Studenci studiów niestacjonarnych filologii rosyjskiej,

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 154/2021/2022 z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie kształcenia na odległość (zdalnie).

 

Zatem w naszym Instytucie zajęcia na studiach I i II stopnia w dniach 18-19 grudnia (sobota-niedziela) odbywać się będą w formie stacjonarnej, w siedzibie Instytutu.

Natomiast zajęcia w dniach 08-09 stycznia 2022 roku (sobota, niedziela) odbywać się będą w formie kształcenia na odległość (zdalnie).

 

09 grudnia 2021 r.                       

dr Wojciech Kamiński

 

KOMUNIKAT
DLA STUDENTEK I STUDENTÓW
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA
INSTYTUTU FILOLOGII ROSYJSKIEJ I UKRAIŃSKIEJUPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM JM REKTOR UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU
(nr 139/2020/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.) ORAZ WYTYCZNYMI Z DNIA 07 WRZEŚNIA BR.
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE: ĆWICZENIA, KONWERSATORIA, LEKTORATY, SEMINARIA
(OPRÓCZ
WYKŁADÓW POWYŻEJ 30 OSÓB) W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 20212022
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ TRADYCYJNIE
W FORMIE STACJONARNEJ, W POMIESZCZENIACH
INSTYTUTU FILOLOGII ROSYJSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ.

WYKŁAD Z PRZEDMIOTU WIEDZA O AKWIZYCJI I NAUCE JĘZYKÓW OBCYCH DLA I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
W FORMIE ZDALNEJ, W PIĄTKI W GODZ. 17.0018.30.
(Patrz: Komunikat przed planem zajęć dla I roku).


W WYPADKU POGORSZENIA SIĘ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE
BĘDĄ AKTUALIZOWAĆ WYTYCZNE DOT. DYDAKTYKI.


07 września 2021 r. dr Wojciech Kamiński

Dokumenty

Terminarz zajęć 2021-2022
Opiekunowie lat na studiach niestacjonarnych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat 
Dyżury dziekanatu w sem. zimowym 2021-2022
Dyżury dziekana w sem. zimowym 2021-2022
Komunikat (06.09.21) – wykłady w formie zdalnej  
Komunikat (09.09.21) – informacja dot. prowadzenia zajęć w sem. zimowym 2021/2022

​​​​​​​Pomoc dla studentów w zakresie korzystania z MS Teams i Moodle

 

 


Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

K O M U N I K A T

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022 – 09 i 10 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU (SOBOTA, NIEDZIELA) GODZ. 09.00

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ ZOSTANIE PODANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.
25 czerwca 2021 r.

 

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2021-2022
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2021-2022
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć ze względu na zagrożenie epidemiczne mogą ulec modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone i podane do wiadomości studentów.
1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA LIC. I ROK (06.09.2021)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA LIC. II ROK (06.09.2021)
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA LIC. III ROK (06.09.2021)

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

K O M U N I K A T

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022 – 09 i 10 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU (SOBOTA, NIEDZIELA) GODZ. 09.00

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ ZOSTANIE PODANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.
25 czerwca 2021 r.

 

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2021-2022 

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2021-2022
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2021-2022
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR I ROK (06.09.2021)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR II ROK (06.09.2021)

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie “Komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej”

  • PROGRAM STUDIÓW dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2021/2022
  • HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR I ROK
  • PLAN ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR I ROK

Archiwum

Iconic One Theme | Powered by Wordpress