Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
✉ wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
godz. dyżurów (semestr letni 2019/2020):
• wtorek 9:00-9.45
• czwartek 13:15-14.45


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. nauki w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (USOS)
✉ beata.waligorska@amu.edu.pl
gab. 4B
godz. dyżurów (semestr letni 2019/2020): czwartek 13:15-14:45


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Przewodniczący Rady programowej kierunku studiów „filologia wschodniosłowiańska” 
dr Łukasz Małecki (USOS)
✉ lmalecki@amu.edu.pl
gab. 12 B
godz. dyżurów (semestr letni 2019/2020):
• wtorek: 12:00 – 13:00
• czwartek: 12:00 – 15:00 

W okresie zawieszenia zajęć na UAM (tj. do 30 września 2020 r.) – uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy lub na MS Teams.

Wnioski dot. IOS, urlopu dziekańskiego, itd. proszę przesyłać w formie plików w formacie .pdf (*proszę pamiętać o podpisaniu wniosku).


Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierownik studiów podyplomowych

dr Wojciech Kamiński (USOS)
✉ kawo@amu.edu.pl
gab. 15B
godz. dyżurów (semestr letni 2019/2020): czwartek 13:15-14:45
sobota 7:30-9:00 (studenci niestacjonarni)