Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
✉ wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
godz. dyżurów (semestr zimowy 2021/2022):
• czwartek 13:15-14.45


Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (USOS)
✉ beata.waligorska@amu.edu.pl
gab. 4B
godz. dyżurów (semestr zimowy 2021/2022):
• czwartek: 13:15 – 14:45


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Przewodniczący Rady programowej kierunku studiów “filologia wschodniosłowiańska” 
dr Łukasz Małecki (USOS)
✉ lmalecki@amu.edu.pl
gab. 12B
godz. dyżurów – stacjonarnie w IFRiU (*semestr zimowy 2021/2022)
• poniedziałek: 11:30 – 12:30
• wtorek 15:00 – 16:00
• czwartek: 13:00 – 15:00
———-
Możliwy jest również kontakt e-mailowy
Wnioski dot. IOS, urlopu dziekańskiego, itd. proszę przesyłać w formie plików w formacie .pdf
(*proszę pamiętać o podpisaniu wniosku).


Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierownik studiów podyplomowych

dr Wojciech Kamiński (USOS)
✉ kawo@amu.edu.pl
gab. 15B
godz. dyżurów (semestr zimowy 2021/2022): czwartek 13:15-14:45
sobota 7:30-9:00 (studenci niestacjonarni)