Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. prof. UAM Andrzej Sitarski (USOS)
andrzej-sitarski@wp.pl
gab. 6B
godz. dyżurów (semestr zimowy 2019/2020): czwartek 13:15-14:45


Z-ca dyrektora ds. nauki
dr hab. prof. UAM Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
godz. dyżurów (semestr zimowy 2019/2020): czwartek 13:15-14:45


Z-ca dyrektora ds. studiów stacjonarnych
dr Łukasz Małecki (USOS)
lmalecki@amu.edu.pl
gab. 12B

DYŻURY / KONSULTACJE w semestrze zimowym 2019/2020: 

– poniedziałek: w godz. 13.15 – 14.45
– wtorek: w godz. 13.15 – 14.45
– czwartek: w godz. 11.00 – 15.00


Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia
Kierownik studiów podyplomowych

dr Wojciech Kamiński (USOS)
kawo@amu.edu.pl
gab. 15B
godz. dyżurów (semestr zimowy 2019/2020): czwartek 13:15-14:45

sobota 7:30-9:00 (studenci niestacjonarni)