Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. prof. UAM Andrzej Sitarski (USOS)
andrzej-sitarski@wp.pl
gab. 6B
godz. dyżurów (semestr zimowy 17/18):

czwartek 13:15-14:45

Z-ca dyrektora ds. nauki
dr hab. prof. UAM Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
godz. dyżurów (semestr zimowy 17/18):

czwartek 13:15-14:45

Z-ca dyrektora ds. studiów stacjonarnych
dr Łukasz Małecki (USOS)
lmalecki@amu.edu.pl
gab. 12B
godz. dyżurów (w semestrze zimowym w roku akad. 2018/2019):                                                                          poniedziałek: 13.00 – 16.00                                                                                                                                          wtorek: 10.00 – 11.00                                                                                                                                                        czwartek 12:00-15:00

Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia
Kierownik studiów podyplomowych

dr Wojciech Kamiński (USOS)
kawo@amu.edu.pl
gab. 15B
godz. dyżurów (semestr zimowy 17/18):
środa
czwartek, 13:15-14:45
sobota 7:30-9:00 (studenci niestacjonarni)