Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. prof. UAM Andrzej Sitarski (USOS)
andrzej-sitarski@wp.pl
gab. 6B
godz. dyżurów (semestr letni 201818/2019): czwartek 13:15-14:45

Z-ca dyrektora ds. nauki
dr hab. prof. UAM Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
godz. dyżurów (semestr letni 2018/2019): czwartek 13:15-14:45

Z-ca dyrektora ds. studiów stacjonarnych
dr Łukasz Małecki (USOS)
lmalecki@amu.edu.pl
gab. 12B
godz. dyżurów (semestr letni 2018/2019): 
– poniedziałek: 14.00 – 15.00
– wtorek: 14.00 – 15.00
– czwartek: 11.00 – 15.00   

Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia
Kierownik studiów podyplomowych

dr Wojciech Kamiński (USOS)
kawo@amu.edu.pl
gab. 15B
godz. dyżurów (w trakcie sesji zimowej i przerwy międzysemestralnej 2018/2019):
– 06.02. (środa) 8.00-11.00
– 20.02. (środa) 8.00-11.00
– 21.02. (czwartek) 8.00-11.00
Inne terminy po indywidualnym uzgodnieniu.

sobota 7:30-9:00 (studenci niestacjonarni)