Dyrekcja

Dyrektor
dr hab., prof. UAM Andrzej Sitarski
andrzej-sitarski@wp.pl
gab. 6B
poniedziałek 11:00-13:00
środa 13:30-15:00
czwartek 12:00-14:00

Z-ca dyrektora ds. nauki
dr hab., prof. UAM Wawrzyniec Popiel-Machnicki
wawerpma@amu.edu.pl
gab. 9B
godz. dyżurów:
wtorek 8:00-9:30
czwartek 12:45-14:15

Z-ca dyrektora ds. studiów stacjonarnych
dr Łukasz Małecki
lmalecki@amu.edu.pl
gab. 12B
godz. dyżurów:
wtorek 11:15-12:30
środa 11:15-12:30
czwartek 12:45-14:15

Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia
Kierownik studiów podyplomowych

dr Wojciech Kamiński
kawo@amu.edu.pl
gab. 15B
godz. dyżurów:
środa 16:45-18:15
czwartek 8:00-9:00, 12:45-14:15
sobota 8:00-9:00 (studenci niestacjonarni)