Pracownicy naukowo dydaktyczni

Dane kontaktowe wraz z godzinami dyżurów znajdują się w systemie USOS.

Przynależność do zakładów można sprawdzać w dziale „Zakłady

dr Marta Abuzarova (USOS)
dr Paulina Bortnowska (USOS)
dr Antoni Bortnowski (USOS)
dr Maria Czetyrba (USOS))
dr Edyta Fedorushkov (USOS)
dr Yury Fedorushkov (USOS)
mgr Aleksander Gazarian (USOS)
prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz (USOS)
prof. UAM dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (USOS)
dr Marina Jakowlewa-Pawlik (USOS)
dr Mateusz Jaworski (USOS)
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan (USOS)
dr Wojciech Kamiński  (USOS)
dr Natalia Kaźmierczak (USOS)
prof. UAM dr hab.  Halina Korbicz (USOS)
mgr Nadzieja Kortus (USOS)
prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda (USOS)
dr Natalia Królikiewicz (USOS)
dr Katarzyna Kuligowska (USOS)
dr Ryszard Kupidura (USOS)
David Leonard (USOS)
dr Olga Makarowska (USOS)
dr Łukasz Małecki (USOS)
prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch (USOS)
dr Beata Nowicka (USOS)
mgr Anastasia Oshchepkova (USOS)
dr hab. Bartosz Osiewicz (USOS)
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
dr Anna Przybysz (USOS)
mgr Konrad Rachut (USOS)
mgr Joanna Radosz (USOS)
dr Aliaksandr Raspopou (USOS)
dr Walentyna Rekało (USOS)
dr Olga Senk-Szelągiewicz (USOS)
dr Roman Szubin (USOS)
prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski (USOS)
dr Daria Słupianek-Tajnert (USOS)
mgr Grzegorz Straburzyński (USOS)
dr Anna Stryjakowska (USOS)
dr Zofia Szwed (USOS)
mgr Krzysztof Tyczko  (USOS)
prof UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (USOS)
prof. dr hab. Jan Wawrzyniak   (USOS)
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (USOS)
dr Justyna Woszczyk (USOS)
mgr Maria Wójcik (USOS)
dr hab. Aleksandra Zywert (USOS)
dr Anna Żebrowska (USOS)