Pracownicy naukowo dydaktyczni

Dane kontaktowe wraz z godzinami dyżurów znajdują się w systemie USOS.

Przynależność do zakładów można sprawdzać w dziale „Zakłady

dr Marta Abuzarova (USOS)
dr Paulina Bortnowska (USOS)
dr Antoni Bortnowski (USOS)
dr Maria Czetyrba (USOS)
mgr Maria Dzienisiewicz (USOS)
dr Edyta Fedorushkov (USOS)
dr Yury Fedorushkov (USOS)
mgr Aleksander Gazarian (USOS)
prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz (USOS)
prof. UAM dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (USOS)
dr Marina Jakowlewa-Pawlik (USOS)
mgr Dominika Janczura (USOS)
mgr Katarzyna Janik (USOS)
dr Mateusz Jaworski (USOS)
dr Wojciech Kamiński  (USOS)
dr Natalia Kaźmierczak (USOS)
mgr Nadzieja Kortus (USOS)
prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda (USOS)
dr Marta Koszko (USOS)
dr Kinga Kowalewska (USOS)
dr Olena Kowalewska (USOS)
dr Natalia Królikiewicz (USOS)
dr hab. Katarzyna Kuligowska (USOS)
dr Ryszard Kupidura (USOS)
David Leonard (USOS)
mgr Dmitrii Lukianow (USOS)
dr Olga Makarowska (USOS)
dr Łukasz Małecki (USOS)
prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch (USOS)
mgr Olga Nowaczyk (USOS)
dr Beata Nowicka (USOS)
dr hab. Bartosz Osiewicz (USOS)
mgr Hubert Patrzykąt (USOS)
prof. zw. dr hab. Jarosław Poliszczuk (USOS)
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
dr Anna Przybysz (USOS)
prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis (USOS
dr Konrad Rachut (USOS)
mgr Joanna Radosz (USOS)
dr Aliaksandr Raspopou (USOS)
dr Olga Senk-Szelągiewicz (USOS)
mgr Marta Siekierska (USOS)
dr Roman Szubin (USOS)
prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski (USOS)
dr Daria Słupianek-Tajnert (USOS)
mgr Grzegorz Straburzyński (USOS)
dr Anna Stryjakowska (USOS)
dr Zofia Szwed (USOS)
dr Krzysztof Tyczko  (USOS)
prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (USOS)
mgr Maciej Waraczewski (USOS)
prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak   (USOS)
dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej  (USOS)
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (USOS)
dr Justyna Woszczyk (USOS)
prof. UAM dr hab. Aleksandra Zywert (USOS)
dr Anna Żebrowska (USOS)