Pracownicy naukowo dydaktyczni

Dane kontaktowe wraz z godzinami dyżurów znajdują się w systemie USOS.

Przynależność do zakładów można sprawdzać w dziale „Zakłady

dr Marta Abuzarova (USOS)
dr Paulina Bortnowska (USOS)
dr Antoni Bortnowski (USOS)
dr Maria Czetyrba (USOS)  / formularz on-line (*dot. zajęć realizowanych zdalnie)
dr Edyta Fedorushkov (USOS)
dr Yury Fedorushkov (USOS)
mgr Aleksander Gazarian (USOS)
prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz (USOS)
prof. UAM dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (USOS)
dr Marina Jakowlewa-Pawlik (USOS)
dr Mateusz Jaworski (USOS)
dr Wojciech Kamiński  (USOS)
dr Natalia Kaźmierczak (USOS)
mgr Nadzieja Kortus (USOS)
prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda (USOS)
dr Marta Koszko (USOS)
dr Kinga Kowalewska (USOS)
dr Olena Kowalewska (USOS)
dr Natalia Królikiewicz (USOS)
dr hab. Katarzyna Kuligowska (USOS)
dr Ryszard Kupidura (USOS)
David Leonard (USOS)
dr Olga Makarowska (USOS)
dr Łukasz Małecki (USOS)
prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch (USOS)
dr Beata Nowicka (USOS)
dr hab. Bartosz Osiewicz (USOS)
mgr Hubert Patrzykąt (USOS)
prof. zw. dr hab. Jarosław Poliszczuk (USOS)
prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (USOS)
dr Anna Przybysz (USOS)
prof. UAM dr hab. Joanna Puppel-Wobalis (USOS
dr Konrad Rachut (USOS)
dr Aliaksandr Raspopou (USOS)
dr Olga Senk-Szelągiewicz (USOS)
dr Roman Szubin (USOS)
prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski (USOS)
dr Daria Słupianek-Tajnert (USOS)
mgr Grzegorz Straburzyński (USOS)
dr Anna Stryjakowska (USOS)
dr Zofia Szwed (USOS)
dr Krzysztof Tyczko  (USOS)
prof. UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (USOS)
prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak   (USOS)
dr hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej  (USOS)
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (USOS)
dr Justyna Woszczyk (USOS)  / formularz on-line (*dot. zajęć realizowanych zdalnie)
prof. UAM dr hab. Aleksandra Zywert (USOS)
dr Anna Żebrowska (USOS)


Doktoranci

mgr Piotr Braszak (USOS)
mgr Maria Dzienisiewicz (USOS)
mgr Dominika Janczura (USOS)
mgr Katarzyna Janik-Borecka (USOS)
mgr Dmitrii Lukianow (USOS)
mgr Joanna Radosz (USOS)
mgr Marta Siekierska (USOS)
mgr Ekaterina Starodvorskaya (USOS)
mgr Maciej Waraczewski (USOS)
mgr Anastasiia Yaremchuk (USOS)