Archiwum studia stacjonarne 2017/2018

Rok akademicki 2017-18

 Dokumenty


Plany zajęć

Semestr letni 2017-2018 (aktualizacja: 11.03.2018):


Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2017-18

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 (aktualizacja 20.10.2017 r.)

I rok przedmioty wspólne w części rosyjskiej
– Filologia rosyjska (I i II stopnia)
– Filologia rosyjska z filologią angielską
– Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
– Filologia germańsko rosyjska
– Filologie ukraińskie (f. ukraińska, f. rosyjsko-ukraińska, f. ukraińska z f. angielską)
– Filologia ukraińska z filologią angielską (I rok)
Bloki PNJR+ sem. lic.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU w roku akad. 2017-2018
Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne 2017-2018

 


Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

– Filologia rosyjska (studia I stopnia)
– Filologia rosyjska (studia II stopnia)
– Filologia ukraińska (studia I stopnia)
– Filologia ukraińska (studia II stopnia)
– Filologia rosyjska z filologią ukraińską
– Filologia ukraińska z filologią angielską
– Filologia rosyjska z filologia angielska
– Filologia rosyjska z lingwistyka stosowana

 

Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów w roku akad. 2017/2018

Sylabusy przedmiotów:

Filologia rosyjska (studia I stopnia)
Filologia rosyjska (studia II stopnia)
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia rosyjska z filologią ukrainską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia ukraińska (studia I stopnia)
Filologia ukraińska (studia II stopnia)

Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów w roku akad. 2017/2018

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE 2017/2018
– Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria licencjackie 2017-2018 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE 2017/2018
– Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria magisterskie 2017-2018 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

 

Praktyki

Regulamin-praktyk-zawodowych-niepedagogicznych (1)
Porozumienie_wzor-wypelnienia

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –