L Olimpiada Języka Rosyjskiego 2018/2019

L Olimpiada Języka Rosyjskiego 2018/2019

 

K O M U N I K A T

Wielkopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego uprzejmie informuje, że do eliminacji II stopnia (okręgowych) 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy podczas eliminacji I stopnia (szkolnych) uzyskali za test 50 i więcej punktów.

Eliminacje okręgowe odbędą się 01 i 02 marca 2019 roku (piątek, sobota) w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM (Collegium Novum, Poznań, al. Niepodległości 4).

01 marca (piątek), po południu, odbędą się eliminacje ustne dla uczestników nocujących w Poznaniu oraz części uczestników z Poznania. Natomiast 02 marca (sobota) odbędą się eliminacje pisemne dla wszystkich uczestników i  eliminacje ustne dla pozostałych uczniów.

Informację o terminie eliminacji ustnych oraz rezerwacji noclegów poszczególni uczestnicy i nauczyciele otrzymają na adres szkoły do końca grudnia 2018 roku lub na początku stycznia 2019 roku.

18 grudnia 2018 roku                                 dr Wojciech Kamiński

                                                                            (sekretarz naukowy)

 

Telefon kontaktowy: 603 421 741          e-mail: kawo@amu.edu.pl

 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU OJR (ELIMINACJE OKRĘGOWE)

HARMONOGRAM ELIMINACJI USTNYCH 01 i 02 MARCA 2019 ROKU

PIĄTEK KOMISJA I                                            PIĄTEK KOMISJA II
SOBOTA KOMISJA I                                          SOBOTA KOMISJA II

 

 

H A R M O N O G R A M

 L OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO W OKRĘGU WIELKOPOLSKIM

2018/2019

 

 ►do dnia 31 października 2018 r. – przesłanie na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego dokładnie wypełnionych ankiet uczestników. Uwaga: Ankiety bez pieczęci szkoły, podpisu dyrektora, nazwiska nauczyciela oraz ankiety nieczytelne nie będą przyjmowane. W celu usprawnienia obiegu informacji prosimy o podanie w ankiecie tel. kontaktowego nauczyciela oraz adresu e-mail.

do dnia 15 listopada 2018 r. – przesłanie do szkół  przez Komitet Okręgowy OJR testów leksykalno-gramatycznych wraz z kryteriami oceny i punktacją;

do dnia 06 grudnia 2018 r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych (I stopnia, test) przez powołaną w uzgodnieniu z Komitetem Okręgowym OJR i Dyrekcję Szkoły Komisję Szkolną. Zalecany termin przeprowadzenia testu: 06 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 10.00.

do dnia 15 grudnia 2018 r. – przesłanie przez Komisje Szkolne na adres Komitetu Okręgowego OJR poprawionych testów uczestników eliminacji szkolnych wraz z punktacją i protokołem Komisji (adres: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań).  Protokół można przesłać mailem na adres kawo@amu.edu.pl ;

do dnia 31 grudnia 2018 r. – Komitet Okręgowy OJR dokona kwalifikacji uczestników do eliminacji okręgowych (II stopnia) oraz prześle informacje do szkół;

1-2 marca 2019 roku (piątek-sobota) – eliminacje okręgowe II stopnia. O dokładnym terminie eliminacji ustnych uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem. Eliminacje pisemne: 02 marca 2019 roku (sobota) godz. 9.30. Eliminacje okręgowe pisemne odbędą się w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, budynek „C“, sala C2. Eliminacje ustne – sale Instytutu.

13-14 kwietnia 2019 roku – sobota, niedziela (wyjazd z Poznania w piątek 12 kwietnia) – eliminacje centralne III stopnia w Warszawie;

 

ADRES KOMITETU L OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO W OKRĘGU WIELKOPOLSKIM

 

Wielkopolski (województwa: wielkopolskie i lubuskie)
dr Wojciech Kamiński
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
tel. 603 421 741; 61 829 35 76
e-mail: kawo@amu.edu.pl

 

ANKIETA

PROGRAM 

INFORMATOR

REGULAMIN