Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych

Badania glottodydaktyczne obejmują rozległy wachlarz zagadnień – od teoretycznych, związanych z akwizycją języków obcych oraz języka rosyjskiego jako pokrewnego w szczególności, do szeroko rozumianej praktyki komunikacyjnej. W grupie pierwszej znalazła się problematyka lingwistycznych, psychologicznych, kulturoznawczych i dydaktycznych podstaw przyswajania języka drugiego, zwłaszcza na poziomie zaawansowanym i wyższym. Wynikiem opracowań aplikacyjnych są podręczniki, skrypty itp. dla wykładowców i studentów.


Kierownik Zakładu
Prof. UAM dr hab. Katarzyna KULIGOWSKA

Profesor senior
Prof. zw. dr hab. Antoni MARKUNAS
Prof. zw. dr hab. Władysław WOŹNIEWICZ

Profesor
Prof. UAM dr hab. Andrzej SITARSKI

Adiunkci
Dr Konrad RACHUT
Dr Roman SHUBIN
Dr Daria SŁUPIANEK-TAJNERT
Dr hab. Anna ŻEBROWSKA

St. wykładowcy
Dr Marina JAKOWLEWA-PAWLIK
Dr Olga SENK-SZELĄGIEWICZ
Dr Małgorzata WIATR-KMIECIAK
Dr Justyna WOSZCZYK

Wykładowcy
Mgr Aleksander GAZARIAN
Mgr Nadzieja SMAGINA

Lektorzy
Mgr Hubert PATRZYKĄT

Doktoranci
Mgr Dmitrii LUKIANOV
Mgr Ekaterina STARODVORSKAYA