Archiwum studia stacjonarne 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020

Aktualności


 Dokumenty


PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR LETNI 2019-2020 : [aktualizacja – 09.03.2020 r., godz. 15.04]


Aktualny podział na grupy zajęciowe w semestrze letnim

KLAUZULA ZGODY (na zamieszczenie imienia i nazwiska na listach z podziałem na grupy)


PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2019-2020 : [aktualizacja 13.11.2019 r.]

   • ZAJĘCIA FAKULTATYWNE do wyboru (semestr zimowy 2019/2020)
   • Zapisy na zajęcia fakultatywne przyjmują wyłącznie poszczególni Opiekunowie Roku:
    • I rok studiów I stopnia: dr E. Fedorushkov  /  edyszymk@amu.edu.pl
    • II rok studiów I stopnia: dr K. Rachut   /  konrad.rachut@amu.edu.pl
    • III rok studiów I stopnia: dr M. Jaworski   /  matjaw@amu.edu.pl
    • I rok studiów II stopnia: dr D. Słupianek-Tajnert  /  daria.slupianek@amu.edu.pl
    • II rok studiów II stopnia: mgr A. Gazarian  /  galexy@amu.edu.pl

Aktualny podział na grupy zajęciowe w semestrze zimowym

KLAUZULA ZGODY (na zamieszczenie imienia i nazwiska na listach z podziałem na grupy)


PROGRAMY STUDIÓW – rok akademicki 2019/2020 (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

– Filologia rosyjska (studia stacjonarne I stopnia)
– Filologia rosyjska (studia stacjonarne II stopnia)
– Filologia ukraińska (studia stacjonarne I stopnia)
– Filologia ukraińska (studia stacjonarne II stopnia)
– Filologia rosyjska z filologią angielską
– Filologia ukraińska z filologią angielską
 Filologia rosyjska z filologia ukraińską
– Filologia rosyjska z lingwistyka stosowaną

Efekty uczenia się dla kierunku studiów “FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA”, prowadzonego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej:

– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia pierwszego stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)

– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia drugiego stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)

—————————————————————————-

Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów 

—————————————————————————-

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE w roku akad. 2019/2020
– Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria licencjackie 2019-2020 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2019/2020
– Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
– Seminaria magisterskie 2019-2020 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

—————————————————————————-

Praktyki

Regulamin-praktyk-zawodowych-niepedagogicznych
Porozumienie_wzor-wypelnienia
SKAN POLISY

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –