Plany studiów

Filologia białoruska (studia stacjonarne I st.):


Filologia rosyjska (studia stacjonarne I st.):


Filologia ukraińska (studia stacjonarne I st.): 


Filologia rosyjska z filologią angielską (studia stacjonarne I st.): 


Filologia ukraińska z filologią angielską (studia stacjonarne I st.): 


Filologia rosyjska z filologią ukraińską (studia stacjonarne I st.): 


Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (studia stacjonarne I st.): 


Filologia rosyjska (studia stacjonarne II st.): 


Filologia ukraińska (studia II st.): 


Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (studia II st.):