Zakład Ukrainistyki

Pracownicy Zakładu zabezpieczają badania związane z komparatystyką językową i literacką (relacje polsko-ukraińsko-rosyjskie) oraz prowadzą eksploracje dotyczące szeroko rozumianych zjawisk kulturowych historycznej i obecnej rzeczywistości Ukrainy. Badania dotyczą m.in. recepcji literatury ukraińskiej w Rosji i Polsce, modernizmu ukraińskiego, frazeologii ukraińskiej XX wieku, mezonimii we współczesnym języku ukraińskim, kompetencji interkulturowej polsko-ukraińsko-rosyjskiej.

Kierownik Zakładu

foto - Kosmeda

Prof. zw. dr hab. Tetyana KOSMEDA

Profesorowie
Prof. zw. dr hab. Yaroslav POLISHCHUK
Prof. UAM dr hab. Anna HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ

Adiunkci
Dr Marta ABUZAROVA
Dr Ryszard KUPIDURA
Dr Olena KOWALEWSKA

St. wykładowcy
Dr Maria CZETYRBA

Doktoranci
Mgr Dominika JANCZURA
Mgr Anastasiia YAREMCHUK