Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego – Edycja XV 2020-2021

XV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

    2020-2021


POCZĄTEK ZAJĘĆ
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
(XV EDYCJA)
W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

17 i 18 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
GODZ. 09.00


TERMINARZ ZJAZDÓW

 


 

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XV edycję Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2020/2021.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów  wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 09.00-16.00. Kolejna edycja studiów rozpoczyna się 17 i 18 października 2020 roku.

Dokumenty należy składać  bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu albo pocztą poleconą na adres Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. XV edycja zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.

Roczny koszt studiów – 3.700,00 zł. (KOSZT MOŻE SIĘ ZMIENIĆ) (płatne w 8 ratach miesięcznych lub 2 semestralnych).

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576 lub kierownik studiów podyplomowych dr Wojciech Kamiński tel. 603 421 741.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ifros.amu.edu.pl

                                                                                                      dr Wojciech Kamiński