Studia niestacjonarne 2020/2021

Rok akademicki 2020-2021

Komunikat 

POCZĄTEK ZAJĘĆ
NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA 
W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

 3 i 4 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
GODZ. 09.00

                                                     dr Wojciech Kamiński

 

Dokumenty

TERMINARZ ZJAZDÓW 2020-2021
OPIEKUNOWIE LAT NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat 
DYŻURY DZIEKANATU W SEM. ZIMOWYM 2020-2021 (wkrótce)
DYŻURY DZIEKANA W SEM. ZIMOWYM 2020-2021 (wkrótce)

 

 


Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

K O M U N I K A T

 Uprzejmie informuję studentów I roku studiów niestacjonarnych licencjackich filologii rosyjskiej, że program studiów w roku akademickim 2020-2021 przewiduje obowiązkowe zaliczenie w formie kursu e-learningowego przedmiotu EDUKACJA INFORMACYJNA I ŹRÓDŁOWA (dawniej: Przysposobienie biblioteczne).

Studenci zagraniczni będą mogli zaliczyć przedmiot w formie ćwiczeń w języku angielskim.

Kurs został także dostosowany dla potrzeb osób niedowidzących i niewidzących.  

Dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW I ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I i II STOPNIA FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 I KOLEJNYCH BĘDZIE REALIZOWANY LEKTORAT JĘZYKA ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

Na I i II roku studiów licencjackich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Katarzyna Grodzka, na III roku Pani mgr Agnieszka Kuc.

Na I i II roku studiów magisterskich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Agata Rataszewska.

 

30.07.2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

 SZKOLENIE BHP DLA STUDENTEK I STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

 Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy studentka lub student odbyli już szkolenie na studiach I stopnia lub w innej uczelni, osoby przyjęte na I rok studiów na UAM są zobowiązani zaliczyć Szkolenie BHP.

 Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy  nastąpiło ponowne przyjęcie na I rok studiów (i zostało zaliczone Szkolenie BHP wcześniej) studenci są zobowiązani kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.   

dr Wojciech Kamiński

 

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU
TERMINARZ ZJAZDÓW 2020-2021

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA LICENCJACKIE 2020-2021 (w przygotowaniu)

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2020-2021
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2020-2021
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGA: Zamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. I ROK (w przygotowaniu)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. II ROK (w przygotowaniu)
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 – STUDIA LIC. III ROK (w przygotowaniu)

 

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NA I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II⁰ PLANUJEMY URUCHOMIENIE DWÓCH SEMINARIÓW MAGISTERSKICH:

SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z JĘZYKOZNAWSTWA 
(poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna  K u l i g o w s k a)

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z LITERATUROZNAWSTWA 
(poprowadzi prof. dr hab. Aleksandra  Z y w e r t).

 Warunkiem utworzenia każdej grupy seminaryjnej jest zgłoszenie się 5-8 osób. W przeciwnym wypadku prowadzone będzie tylko jedno seminarium.

 15 lipca 2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW I ROKU NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I i II STOPNIA FILOLOGII ROSYJSKIEJ, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 I KOLEJNYCH BĘDZIE REALIZOWANY LEKTORAT JĘZYKA ZACHODNIOEUROPEJSKIEGO WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 

Na I i II roku studiów licencjackich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Katarzyna Grodzka, na III roku Pani mgr Agnieszka Kuc.

Na I i II roku studiów magisterskich lektorat języka angielskiego poprowadzi Pani mgr Agata Rataszewska.

 

30.07.2020 r.

dr Wojciech Kamiński

 

K O M U N I K A T

 SZKOLENIE BHP DLA STUDENTEK I STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

 Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

 Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy studentka lub student odbyli już szkolenie na studiach I stopnia lub w innej uczelni, osoby przyjęte na I rok studiów na UAM są zobowiązani zaliczyć Szkolenie BHP.

 Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy  nastąpiło ponowne przyjęcie na I rok studiów (i zostało zaliczone Szkolenie BHP wcześniej) studenci są zobowiązani kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.   

dr Wojciech Kamiński

 

WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU
TERMINARZ ZJAZDÓW 2020-2021

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2020-2021 (w przygotowaniu)

 

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2020-2021
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2020-2021
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020-2021 – STUDIA MGR I ROK (w przygotowaniu)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020-2021 – STUDIA MGR II ROK (w przygotowaniu)

 

 

 

Archiwum