Dla kandydata

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
możliwa tylko w Systemie Internetowej Rekrutacji pod adresem: rekrutacja.amu.edu.pl 

 pobierz ULOTKĘ informacyjną       pobierz INFORMATOR dla kandydatów  


     download information leaflet about Institute of Russian and Ukrainian Studies   


Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy oferowanych kierunków i specjalności studiów:


⇒ Studia stacjonarne

Kierunek „Filologia wschodniosłowiańska” – studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Kierunek „Filologia wschodniosłowiańska” – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Kierunek „Filologia” – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)


⇒ Studia niestacjonarne

Kierunek „Filologia wschodniosłowiańska” – studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Kierunek „Filologia wschodniosłowiańska” – studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Kierunek „Filologia” – studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)


⇒ Studia podyplomowe


Adres do korespondencji:

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 7B,
61-874 Poznań
tel. 61-829-3576 tel./fax: 61-829-3575
e-mail: ifros@amu.edu.pl
www.ifros.home.amu.edu.pl


Portal „OFERTA KSZTAŁCENIA” na stronie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Portal „DLA KANDYDATA” na stronie internetowej Wydziału Neofilologii UAM