Dla kandydata

REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: rekrutacja.amu.edu.pl

 


Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej!
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich

Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy oferowanych kierunków / specjalności studiów
ZASADY REKRUTACJI dla kandydatów zagranicznychAdres do korespondencji:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 7B
61-874 Poznań
tel. 61-829-3576 
e-mail: ifros@amu.edu.pl
www.ifros.home.amu.edu.pl
 facebook.com/IFRiU.UAM/


Portal “Kandydaci” na stronie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Portal “Kandydaci” na stronie internetowej Wydziału Neofilologii UAM