Dla kandydata

REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
możliwa tylko w Systemie Internetowej Rekrutacji pod adresem: amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja

 download information leaflet about Institute of Russian and Ukrainian Studies   

 


Poznaj nas bliżej, dowiedz się więcej!

Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy oferowanych kierunków / specjalności studiów
*kl
iknij na obrazek poniżej, aby zapoznać się z opisem interesującego Ciebie kierunku/specjalności


Studia stacjonarne

Kierunek “Filologia wschodniosłowiańska” – studia I stopnia (licencjackie)

                      

                      

                      

 

Kierunek “Filologia wschodniosłowiańska” – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

                    

Kierunek “Filologia” – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)


Studia niestacjonarne

Kierunek “Filologia wschodniosłowiańska” – studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Kierunek “Filologia wschodniosłowiańska” – studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Kierunek “Filologia” – studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)


Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego 


Adres do korespondencji:

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 7B,
61-874 Poznań
tel. 61-829-3576 tel./fax: 61-829-3575
e-mail: ifros@amu.edu.pl
www.ifros.home.amu.edu.pl
 facebook.com/IFRiU.UAM/


Portal “KANDYDACI” na stronie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Portal “DLA KANDYDATA” na stronie internetowej Wydziału Neofilologii UAM