Dla kandydata

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja na studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
możliwa tylko w systemie internetowej Rejestracji pod adresem:
https://rejestracja.amu.edu.pl/ 

 pobierz ULOTKĘ informacyjną       pobierz INFORMATOR dla kandydatów  

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)


Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)


Studia podyplomowe


Adres do korespondencji:

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
al. Niepodległości 4, Collegium Novum, pok. 7B,
61-874 Poznań
tel. 61-829-3576 tel./fax: 61-829-3575
e-mail: ifros@amu.edu.pl
www.ifros.home.amu.edu.pl


Portal „OFERTA KSZTAŁCENIA” na stronie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Portal „DLA KANDYDATA” na stronie internetowej Wydziału Neofilologii UAM