Wznowienie studiów

Ubieganie się o wznowienie studiów (tzw. reaktywację na studiach) jest możliwe, jeśli zostaniesz skreślony z listy studentów po zaliczeniu co najmniej całego pierwszego roku studiów I stopnia lub II stopnia.
Nie ma możliwości wznowienia na pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich) oraz pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich).
Brak zaliczenia całego I roku studiów uniemożliwia ubieganie się o ich wznowienie – w takim przypadku możliwe jest jedynie ponowne przystąpienie do rekrutacji na I rok studiów.
Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić, jest złożenie wniosku o wznowienie studiów po przerwie nie dłuższej niż 3 lata, licząc od daty zakończenia niezaliczonego semestru.

Wniosek o wznowienie studiów po raz pierwszy rozpatruje Dziekan Wydziału Neofilologii.

Jeśli zostaniesz ponownie skreślona/-y z listy studentów, wniosek o wznowienie studiów należy skierować do Rektora (po wcześniejszym uzyskaniu na wniosku opinii Dziekana Wydziału). Rektor w szczególnych przypadkach może podjąć decyzję o kolejnym (tj. drugim) wznowieniu studiów.

Możesz ubiegać się o wznowienie studiów (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) – pobierz wzór wniosku: plik .doc  / plik .pdf 
Do wniosku o wznowienie studiów należy dołączyć kartę przebiegu Twoich studiów (ww. dokument możesz wygenerować samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w USOSie > zakładka “Oceny”).

Podczas procedury wznawiania zostanie poddany analizie na podstawie wpisów do USOS dotychczasowy tok Twoich studiów, tj. postępy w nauce, ilość powtarzanych przedmiotów itd. Wznowienie następuje na rok studiów, z którego masz zaległości (tj. na rok studiów, z któego zostałaś/-eś skreślony).

Jeśli zaległości (tj. niezaliczonych przedmiotów) na tym roku jest niewiele możesz wnioskować o jednoczesną realizację dwóch lat studiów – w tym celu należy jednak złożyć odrębny wniosek (wzór ww. wniosku dot. jednoczesnej realizacji dwóch lat studiów jest dostępny pod poniższym linkiem).
Wznowienie na wybrany rok studiów zawsze związane jest z ustalaniem różnic programowych, a na trybie niestacjonarnym także z ustalaniem dodatkowych płatności.
Różnice programowe – to wszytskie przedmioty (począwszy od I roku studiów), które obowiązują w programie danego kierunku/specjalności na rok akademicki, w którym chciałabyś/chciałbyś wznowić studia.