Archiwum studia stacjonarne 2021/2022

Organizacja roku akademickiego i kształcenia 2021/2022


Plany zajęć i podział na grupy – SEMESTR ZIMOWY 2021-2022 [22.10.2021]:

STUDIA LICENCJACKIE (I stopnia) 


STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)  [15.10.2021]

Zasady postępowania, które w istotny sposób powinny ograniczyć ryzyko zachorowania i przenoszenia COVID-19


PLANY STUDIÓW (studia I i II stopnia)

ifros.home.amu.edu.pl > zakładka Dla Studenta” > “Studia stacjonarne” > “Plany studiów”


Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”, prowadzonego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii:

– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia I stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)
– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”studia II stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)


Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów 


Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE w roku akad. 2021/2022

SEMINARIA MAGISTERSKIE w roku akad. 2021/2022