Tydzień Bibliotek online

Ze względu na pandemię, zapraszamy w tym roku na Tydzień Bibliotek online. Biblioteka Filologiczna Novum przygotowała zabawy i konkursy na swoim profilu Facebook. Link do wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/553882968861269/     PROGRAM WYDARZENIA ZASMAKUJ W BIBLIOTECE – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek online Tydzień Bibliotek z Biblioteką Filologiczną Novum na Facebooku 8-15 maja 2020. Konkurs fotograficzny ”Książka w… Read More »

Egzaminy dyplomowe on-line (* MS Teams)

Od wtorku, 21 kwietnia, egzaminy dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) przeprowadzane zdalnie stają się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rzeczywistością. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podpisał zarządzenie nr 442/2019/2020 określające zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminów w tej formie.

FAQ dot. zajęć / sesji / egzaminów itd.

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci, W miniony poniedziałek, 30 marca b.r., odbyło się spotkanie on-line z Prorektor ds. studenckich UAM Prof. Bogumiłą Kaniewską – ww. spotkanie on-line było okazją, aby udzielić odpowiedzi na liczne pytania studentów dot. zaliczeń, egzaminów, składania prac dyplomowych, opłat i innych codziennych spraw związanych ze studiami. Zapis pytań studentów i odpowiedzi Prorektor Prof.… Read More »

Deklaracja zgody Studentki / Studenta

Link do formularza on-line (dot. wyrażenia przez studentów zgody na udział w zajęciach realizowanych w formie zdalnej, z wykorzystaniem poszczególnych narzędzi komunikacji zaproponowanych przez pracowników).

Informacja – nieczynny sekretariat

Ze względu na panujące zagrożenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej informuje, że sekretariat będzie nieczynny do odwołania.  Wszelkie zapytania, informacje można kierować na adres mailowy: ifros(małpa)amu.edu.pl oraz telefonicznie 61 829 35 76

Komunikat Prorektor ds. studenckich Prof.B.Kaniewskiej w związku z zawieszeniem zajęć na UAM

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że: wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni; w okresie zawieszenia zajęć… Read More »

UAM zawiesza zajęcia na dwa tygodnie

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni – taką decyzję podjął rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki. Decyzja o zawieszeniu dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, oraz podyplomowych w Poznaniu oraz filiach w Kaliszu, Gnieźnie, Pile i… Read More »