Wszyscy z głębokim smutkiem i daleko idącymi obawami przyjęliśmy informację o agresji władz Federacji Rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę. Niczym niesprowokowana i nieuzasadniona napaść zbrojna na niezawisłe państwo jest niedopuszczalna i musi być potępiona. Jesteśmy Instytutem, w którym uczymy języków, literatur i kultury naszych wschodnich sąsiadów: Białorusinów, Rosjan i Ukraińców. Ale dzisiaj wszyscy jesteśmy Ukraińcami! Protestujemy przeciwko wojnie!

By | 28 lutego 2022