By | 4 marca 2022

W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie pracownicy i studenci Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej deklarują pełne wsparcie dla Ukrainy. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej zawsze słynął z tolerancji, w którym poszanowane są takie wartości jak równość, wolność, godność, przyjaźń, braterstwo, sprawiedliwość, współczucie. Dlatego wszyscy przeciwstawiamy się obecnej wojnie, która wybuchła w Ukrainie. Pracownicy naszego Instytutu wspólnie ze studentami filologii rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej i łączonych filologii (filologia rosyjska z filologią angielską, filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia ukraińska z filologią angielską) oraz komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej, stanowczo potępiają nieuzasadnioną agresję na Ukrainę.