Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2022

By | 6 maja 2022

Szanowni Państwo,

Ogłoszony został nabór wniosków w konkursie ID-UB nr 062 Szkoła Letnia BESTStudentCAMP.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 010; konkurs 019, konkurs 032) oraz I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs 033).

Udział w szkole letniej dla studentów jest całkowicie bezpłatny.

Harmonogram konkursu BESTStudentCAMP:

  • Termin ogłoszenia naboru wniosków: 25 kwietnia 2022 r. 
  • Termin składania wniosków: 25 maja 2022 r. 
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwca 2022 r.
  • Termin organizacji Szkoły Letniej: 27.09-01.10.2022 r.

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdą Państwo pod linkiem:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/szkola-letnia-beststudentcamp-2022-nabor-zgloszen-rozpoczety