Informacja o Stypendium Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

By | 24 maja 2022

Stypendia Miasta Poznania dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XV edycję programu stypendialnego dla laureatek i laureatów oraz finalistek i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia
w Poznaniu.

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2022 r. na poznańskiej uczelni.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2022 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 mogą składać laureatki/laureaci i finalistki/finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są jeden rok akademicki – od października do czerwca. Kandydatki i kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł “Stypendystki/Stypendysty Miasta Poznania”. Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorkami i ambasadorami marki “Akademicki Poznań”.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie www.poznan.pl/studia

Bezpośredni link do strony programu stypendialnego:

https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html

 

News na stronie www Miasta Poznania:

https://www.poznan.pl/mim/studia/news/stypendia-miasta-poznania-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad-przedmiotowych,181605.html

Strona konkursu:

https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html

Post na Facebooku Poznań Przyciąga:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=383138937165716&set=a.153546130124999