Dodatkowy sprawdzian zaliczeniowy z przedmiotu Języki narodów Federacji Rosyjskiej

By | 9 września 2022

Dodatkowy sprawdzian zaliczeniowy z przedmiotu Języki narodów Federacji Rosyjskiej dla studentów I roku odbędzie się 21 września 2022 roku (środa), godz. 9.00.

Numer sali, w której będzie przeprowadzony sprawdzian, zostanie podany w kolejnym komunikacie.