Zaliczenie przedmiotu na podstawie tzw. przepisywania ocen

By | 16 września 2016

Zgodnie z Regulaminem Studiów UAM zaliczenie modułu na podstawie zaliczenia zbieżnego modułu w ramach studiów odbywających się na innym kierunku, wydziale, uczelni odbywa się na wniosek studenta i wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 14 dni od rozpoczęcia semestru.