Konkurs Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

By | 3 kwietnia 2017

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA W POZNANIU ogłasza konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług w roku akademickim 2015/2016 absolwentów uczelni poznańskich: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych uczelni wyższych. Regulamin konkursu, wniosek zgłoszeniowy – w załącznikach.