European Funding Guide – Nowe stypendium dla studentów

By | 7 kwietnia 2017

Z inicjatywy Fundacji European Funding Guide (www.european-funding-guide.eu) powołany został program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu.

W dalszym ciągu pilnie poszukiwani są kandydaci do nowego stypendium!

Każde stypendium składa się z 12-miesięcznego wsparcia w wysokości 1 300 Złotych na miesiąc.

W samym 2016 roku Fundacja przyznała stypendia w kwocie 1.5 milion Złotych (360 000 €) w całej Europie.

Poprzez ww. stypendium Fundacja European Funding Guide ma na celu udzielenie pomocy studentom, którzy efektywnie studiują przy małym budżecie. Za pomocą stypendium dla oszczędzających wspierani są Ci studenci, którzy pokazują, że nawet przy niewielkich środkach finansowych są w stanie studiować z sukcesami. Przyznawanie stypendiów nie ma związku z ocenami, kierunkiem czy semestrem, na którym obecnie jest student.

Program stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów – dobre stopnie nie są warunkiem wstępnym. Więcej informacji o stypendium można znaleźć na stronie: https://www.mojekupony.pl/stypendium

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania o przyznanie ww. stypendium.