Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów

By | 28 września 2017

UAM zawarł porozumienie z firmą InterRisk TU S.A. w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla studentów.

Wszyscy chętni studenci mogą dobrowolnie ubezpieczyć się na okres od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. Studenci, którzy opłacą ubezpieczenie w terminie do 31 października br. będą objęci ubezpieczeniem od 1 października br. Studenci, którzy opłacą ubezpieczenie po 31 października br. będą objęci ubezpieczeniem dzień roboczy po dokonaniu opłaty.

Ponadto studenci otrzymają maila z Działu Nauczania z informacją o możliwości ubezpieczenia oraz informacja o ubezpieczeniu zostanie również umieszczona w usosie.

Wysokość składki w roku akademickim 2017/2018 wynosi 48 zł.
Studenci po ubezpieczeniu (samodzielnym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaceniu składki) dostaną na wskazanego przez siebie maila dwa dokumenty:
1) ogólne warunki umowy,
2) zaświadczenie o ubezpieczeniu, które jest dokumentem potwierdzającym zawarcie i opłacenie ubezpieczenia.

Zgodnie z informacją umieszczoną na plakacie student aby wypełnić formularz zgłoszenia do ubezpieczenia i opłacić składkę musi:
1) wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) podać nr ID Klienta: zgvkx
lub
1) zeskanować swoim smartfonem podany na plakacie Kod QR.

Uwaga: UAM nie jest stroną ani pośrednikiem w procesie dobrowolnego ubezpieczania się studentów. Proces ubezpieczania i opłacania składek następuję wyłącznie pomiędzy studentem a firmą InterRisk TU S.A.
W razie wątpliwości studenci mogą uzyskać więcej informacji u przedstawiciela ubezpieczyciela:

Joanna Szajkowska
Asystent w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
Oddział w Poznaniu
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
tel. 61 278 56 02
joanna.szajkowska@interrisk.pl