Praktyki niepedagogiczne

By | 29 września 2017

Praktyki niepedagogiczne – zmiana opiekuna!

Od roku akademickiego 2017/2018 opiekę nad niepedagogicznymi praktykami zawodowymi pełnić będzie dr Anna Przybysz. Osoby, które część dokumentów (np. plan praktyk) przekazały dr Alicji Brus proszone są, aby resztę niezbędnej dokumentacji dostarczyć już aktualnemu opiekunowi praktyk.

 

Ubezpieczenie podczas odbywania zawodowych praktyk niepedagogicznych

Proszę, aby starostowie drugiego i trzeciego roku zebrali dane osób (Imię, Nazwisko, Pesel, Adres zameldowania), które planują zrobić praktyki w tym roku akademickim i chciałyby być ubezpieczone z ramienia Uniwersytetu (bez ważnego ubezpieczenia NNW Student nie może przystąpić do odbycia praktyk). Dane zainteresowanych osób proszę przesłać mailem dr Przybysz (anna.przybysz@amu.edu.pl) najpóźniej do 19.10. Przypominam, że bez uzyskania zaliczenia praktyk, Student nie może przystąpić do obrony pracy licencjakiej.