Stypendium im. dr. Jana Kulczyka

By | 25 października 2017

Szanowni Studenci! Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie o Stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Dokumenty, które należy złożyć: podanie, CV (maksymalnie 2 strony formatu A4), wniosek o stypendium (formularz dostępny na stronie internetowej Fundacji UAM – www.fundacja.ppnt.poznan.pl oraz na stronie internetowej Kulczyk Foundation, oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowani studenci składają dokumenty osobiście w dziekanacie w pok. 102, a doktoranci w pok. 116 do dnia 14 listopada 2017 roku.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji UAM