Godziny dziekańskie w dniu 21 marca 2019r.

By | 19 marca 2019

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek Rady Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii, Pani Dziekan prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, ustanawia godziny dziekańskie na Wydziale Neofilologii UAM dla studentów pierwszego roku studiów, wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 21 marca 2019r., od godz. 13:00 do godz. 15:00.